2009. gada 8. oktobrī, plkst. 15:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Baltajā zālē (Rīgā, Tērbatas ielā 75, 4. stāvā) notiks bibliotēkzinātnes un grāmatniecības vēstures diskusijkluba "Gūtenberga galaktika" sanāksme "Bibliotēkas rada nākotni, balstoties uz kultūras mantojumu".
2009. gada Pasaules bibliotēku un informācijas kongress – IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions / Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija) 75. ģenerālkonference notika 23.-27. augustā Milānā (Itālija). Tā pulcēja vairāk nekā 4000 dalībnieku.
 
Atklāšanas pasākumā IFLA prezidente (2007–2009) Klaudija Luksa (Claudia Lux) uzsvēra bibliotēku īpašo lomu mūsdienu sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos. Primāras ir nevis modernās tehnoloģijas, automatizētās sistēmas un katalogi, bet gan bibliotekāru radošie prāti, profesionālā kompetence. Sabiedrībai jābūt informētai par bibliotēku nozīmīgo devumu industriālajā, ekonomiskajā, sociālajā, kultūras sfērā.
 
Latviju IFLA 2009. gada forumā pārstāvēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, Restaurācijas nodaļas vadītāja Rudīte Kalniņa, Bibliogrāfijas institūta direktore Anita Goldberga, Rīgas Centrālās bibliotēkas direktora vietniece bibliotekārajā darbā Doloresa Veilande, valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" projektu administratore Kristīne Pabērza, kā arī Madonas rajona Liezeres pagasta Mēdzūlas bibliotēkas vadītāja Indra Goba un Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Pakalpojumu nodaļas vadītāja Sanita Tilgale (erudīcijas konkursa "Nāc uz bibliotēku un atrodi meklēto" uzvarētājas nominācijās "Aktīvākā bibliotekāre" un "Radošākā bibliotekāre").
 
IFLA Ģeogrāfijas un karšu bibliotēku, Zinātnes un tehnoloģijas bibliotēku un Speciālo bibliotēku sesijas dalībnieki ar lielu interesi noklausījās R. Kalniņas un Ineses Auziņas-Smitas (Lafboro Universitāte, Lielbritānija) kopreferātu "Atvieglota piekļuve valdzinošajai pagātnei: tehniskās problēmas kompaktdiska "Rīga 1621.-1710. gada kartogrāfiskajos attēlos" veidošanā" (Facilitating access to the fascinating past: technical issues in creating the CD "Riga in Cartographic Images 1621–1710").
 
Savukārt K. Pabērza gan nolasīja referātu "Publisko bibliotēku vērtība aug – statistika lēmumu pieņēmējiem" (Public libraries pulling rank – statistics on the policy makers’ agenda) IFLA priekškonferencē Florencē (8th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services "Libraries plus: adding value in the cultural community"), gan kopā ar ASV, Čīles, Rumānijas līdzautoriem piedalījās referāta "Bibliotekāru izglītošana par aizstāvības un attiecību veidošanas jautājumiem sekmē bibliotēku ilgtspēju" (Building librarians’ capacity to advocate successfyully leads to sustainable libraries) prezentācijā IFLA Bibliotēku asociāciju pārvaldības, profesionālās tālākizglītības un mācīšanās darbavietā, un ALP (Action for Development through Libraries programme) sesijā, gan demonstrēja plakātu par Latvijas publisko bibliotēku attīstības projektu "Trešais tēva dēls" ("Pasaule – klikšķa attālumā tavā bibliotēkā" / The world – a click away in your library) IFLA posteru sesijā.
 
Ja arī jūs interesē norises pasaules bibliotēku dzīvē un Latvijas ifliešu Itālijas iespaidi – būsiet mīļi gaidīti "Gūtenberga galaktikas" 8. oktobra sanāksmē.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļa
Tālr.: 67312776, 67312793
www.lnb.lv