Rīga, 7. okt., LETA. Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" (KIS) paredzējusi slēgt 69 768 latus vērtu līgumu ar SIA "TietoEnator Alise" par valsts vienotā bibliotēku portāla otrās kārtas izstrādi, liecina Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) interneta mājaslapā publicētais paziņojums par lēmuma pieņemšanu.
"TietoEnator Alise" bijis vienīgais pretendents, kas pieteicies minēto darbu veikšanai, liecina IUB dati.
 
LETA jau ziņoja, ka Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir saistošs Eiropas padomes 2000. gada marta Lisabonas sanāksmē pieņemtais lēmums - nodrošināt katru iedzīvotāju ar zināšanām, kādas nepieciešamas dzīvei un darbam jaunajā informācijas sabiedrībā. Lēmums arī paredz, ka valsts pārvaldei un izpildvarai jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai attīstītu jaunas tehnoloģijas un padarītu informāciju iespējami pieejamāku.
 
Lai Latvijā nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, kopš 2005. gada tiek veidots Valsts vienotais bibliotēku portāls, kas nodrošinās iespēju jebkuram lietotājam, pārvarot attālumu, tiešsaistes režīmā atrast un pasūtīt nepieciešamo informāciju no vienota pieejas punkta neatkarīgi no tā, kurās bibliotēku informācijas sistēmās vai datu bāzēs tā atrastos.
 
Portāla galvenais mērķis ir, pārvarot attāluma, valodas un kultūras barjeras, izmantojot daudzfunkcionālas, ar internetu saistītas iekārtas, izveidot vienotu piekļuves vidi bibliotēku katalogiem, virtuālajām galerijām, pilntekstu datu bāzēm, elektroniskajiem izdevumiem un citiem resursiem, nodrošināt bibliogrāfiskās informācijas meklēšanu un pasūtīšanu, kā arī apkopot uzziņu informāciju par Latvijas bibliotēkām un izveidot vienotu elektronisku informācijas apmaiņas telpu starp bibliotēkām, to darbiniekiem un lasītājiem.
 
Portāls atļaus pieslēgties un vienlaicīgi veikt meklēšanu daudzos elektroniskajos katalogos, veidojot Latvijas bibliotēku virtuālo elektronisko kopkatalogu.
 
 
Danute Tomsone LETA
Copyright © LETA