Beidzot tas ir noticis – darbu testa režīmā BETA versijā sākusi Ideju Foruma bibliotēka internetā. Bibliotēkas adrese www.e-biblioteka.lv. Kopš 30. septembra vairāk nekā 700 lietotāju ikdienā lieto Ideju Foruma bibliotēku, lasot grāmatas, klausoties audiogrāmatas, skatot dažādus video ierakstus un attēlus. Tuvākajā laikā www.e-biblioteka.lv tiks atvērta visiem.

Šobrīd Ideju foruma bibliotēkā pieejami 4500 teksti, gandrīz tūkstotis audiogrāmatu, ap 250 video ierakstu un 200 attēlu. Katru dienu bibliotēkas krājums papildinās un tuvāko mēnešu laikā sasniegs 20 000 tekstuālās, video un audio informācijas vienības. Par jaunumiem Ideju Foruma bibliotēkā tiks ziņots gan šajā mājas lapā, gan www.twitter.com (profils @E_biblioteka), gan pēc neliela laika arī citos socializācijas portālos (www.draugiem.lv, www.facebook.com u.c.).
 
Biedrības "Ideju Forums" mērķis ir izveido digitālu bibliotēku internetā, ietverot kultūrvēsturisko mantojumu, no jauna radītus kultūras produktus un izglītības materiālus teksta, audio, video un attēlu formātā. Saturs lietotājiem tiks piedāvāts bez maksas. Galvenā bibliotēkas mērķauditorija būs skolēni, studenti un pedagogi. Veidojot Ideju Foruma bibliotēku, īpaši tiek domāts par materiālu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 
Ideju Foruma bibliotēkas mērķi ir:
  • veidot vienotu kultūras un izglītības materiālu krātuvi, kurā lietotājs caur vienu "pieejas punktu" piekļūst plašam kultūras un izglītības resursu klāstam teksta, audio, video un attēla formātos;
     
  • radīt ērtu vidi darbam ar tekstu, audio, video un attēliem, piedāvājot ne tikai apskatīt, bet arī strādāt ar avotu – grupēt, komentēt, atzīmēt, pasvītrot, citēt to atbilstoši individuālām vajadzībām un pievienot konkrētajam bibliotēkas profilam arī savu saturu;
     
  • izveidot vienotu platformu lietotājiem, kultūras un izglītības produktu ražotājiem (izdevniecībām, teātriem, autoriem u.c.) un uzkrājējiem (muzejiem, arhīviem, privātām bibliotēkām un kolekcijām) darbam ar saturu.
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Kupča
Biedrības "Ideju Forums" mārketinga vadītāja
Tālr.: + 371 29420094
www.idejuforums.lv