Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (LCZB) izsludina konkursu Voldemāra Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem", kuru piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.
Voldemārs Caune, bibliotekārs, bibliogrāfs un žurnālists, no 1919. gada līdz 1923. gadam strādāja par pārzini Liepājas pilsētas bibliotēkā, kur 1919. gada 16. decembrī atklāja pirmo bērnu literatūras nodaļu. 1947. gadā, paplašinot pilsētas 1. bibliotēkas bērnu nodaļu, tika izveidota Liepājas 1. bērnu bibliotēka.

2007. gadā, atzīmējot LCZB 230. gadskārtu un godinot Voldemāra Caunes ieguldījumu bērnu bibliotekārajā apkalpošanā, LCZB nodibināja ikgadēju balvu bibliotekāriem darbā ar bērniem.
 

Konkursa pieteikums Voldemāra Caunes balvai 2009. gadā "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem" iesniedzams Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā (Liepāja, Zivju iela 7, LV-3401) līdz 2009. gada 6. novembrim (pasta zīmogs) vai nosūtāmi pa e-pastu info@liepajasczb.lv.

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa arī LCZB mājas lapā: www.liepajasczb.lv.

Papildus informācija pa telefonu: 63424210 un 63424570.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Anita Zūna
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas metodiķe
Tālr.: 63424210
www.liepajasczb.lv