Latvijas Kultūras akadēmija un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Norvēģijas Karalistes vēstniecību 2009. gada 16. oktobrī plkst. 10.00 Swedbank ēkā "Saules akmens" (Rīgā, Balasta dambī 1a) organizē konferenci "Knuts Hamsuns. Laika balsis un atbalsis".
Zinātniskā konference "Knuts Hamsuns. Laika balsis un atbalsis" par zinātnisko pētījumu un diskusiju smaguma centru izvirzījusi norvēģu rakstnieku, Nobela prēmijas laureātu, talantīgu literātu un pretrunīgu personību – Knutu Hamsunu, kam šogad aprit 150. jubileja.

Rakstnieka vārds pasaules literārajā telpā iezīmējies ar daudziem poētiskiem jaunievedumiem, starp kuriem – intensīvs un savdabīgs laika tēlojums. Viņa personāžiem piemīt subjektīva, ar cilvēka iekšējo ritmu samērota laika uztvere. K. Hamsuna daiļdarbos liela nozīme ir dabas telpai, tādēļ rakstnieks bieži pievērsies mitoloģiskā laika atveidei. Jaunradē viņu saistījuši vēsturiski ekskursi, kultūrkodi un laikmeta aktualitātes. Laikam un laikmetam ir būtisks iespaids uz K. Hamsuna uztveri citās nacionālajās kultūrās. Ar norvēģu rakstnieka popularitātes un aizmirstības periodu mijas starpniecību var šķetināt latviešu un citu kultūru literatūras un vēstures stāstus. K. Hamsuna daiļrade iespaidojusi daudzus māksliniekus un literātus dažādos laika posmos, mudinot veidot rakstnieka ideju, tēlu un pasaules uztveres atspulgus, nereti ar to starpniecību iesaistoties neklātienes diskusijā par laikmeta kultūras aktualitātēm.

Konferences organizētāji ir Latvijas Kultūras akadēmija un Daugavpils Universitāte. Konferences dalībnieki – filoloģijas zinātņu doktori no Baltoskandijas Akadēmijas (Lietuva, Paņeveža), Daugavpils Universitātes, Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Universitātes. Referenti ziņojumos pievērsīsies Hamsuna daiļrades klātbūtnes izpētei Baltijas, Anglijas un Krievijas kultūras telpās dažādos vēsturiskos nogriežņos, kā arī aplūkos "rakstnieku pārus" – norādīs uz paralēlēm K. Hamsuna, J. Jaunsudrabiņa un G. Janovska daiļradē.
 

Kļūt par konferences ziņojumu klausītājiem laipni aicināti visi interesenti, kuriem saistoša ir kultūras un literatūras procesu salīdzināšana.

Konferenci atbalsta Norvēģijas Karalistes vēstniecība.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Evija Zubina
Latvijas Kultūras akadēmijas Studiju informācijas un komunikāciju speciāliste
Tālr.: 67114807