Pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ielūguma no 17. līdz 22. oktobrim Latvijā viesosies Nīderlandes Publisko bibliotēku asociācijas Izpētes un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja, doktore Mariana Koren no Nīderlandes.
Kopš 1979. gada viņa strādā Nīderlandes Publisko bibliotēku asociācijā un šobrīd vada Izpētes un starptautiskās sadarbības nodaļu. Blakus zinātnisku starptautisku konferenču plānošanas darbam viņa ir atbildīga par biedrības profesionālo publikāciju daļu, tostarp bibliotēku attīstības iniciatīvas, labākās pieredzes un bibliotēku ēku rekonstrukcijas un celtniecības jautājumi ir viņas pārziņā. Svarīgākais viņas amatā ir bibliotēku politikas un vadības jautājumi. Viņa ir strādājusi Pētniecības nodaļā Karaliskajā bibliotēkā Hāgā. No 2001. - 2005. gadam Mariana Koren ir darbojusies IFLA pilnvaroto padomē, tajā pašā laikā strādājot EBLIDA izpildinstitūcijā. 
 

Attēlā: Mariana Koren

19. oktobrī LU Sociālo zinātņu fakultātē (Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 1. auditorijā) no plkst. 10.00 - 12.00 viņa nolasīs lekciju angļu valodā "Rights, needs and expectations of library users. Requirements for modern public libraries" (Bibliotēku lietotāju tiesības, vajadzības un cerības. Prasības mūsdienīgai publiskai bibliotēkai). Prezentācijā būs ietverts DVD materiāls par Nīderlandes publisko bibliotēku pakalpojumiem. Klausītāji - informācijas un bibliotēkzinātnes studenti un bibliotēku nozares speciālisti. 
 
21. oktobrī Cēsu novada pašvaldības zālē (Cēsis, Raunas ielā 4) Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 9. konferencē "Bērni savu nākotni zina, viņi izaugs …" plkst. 9.00 - 10.00 Mariana Koren uzstāsies ar priekšlasījumu "Children’s right to information: Key to new library services" (Bērnu tiesības uz informāciju: atslēga jauniem bibliotēku pakalpojumiem). Prezentācijā būs ietverts DVD materiāls par lasīšanas veicināšanas programmām Nīderlandē. Lekcija būs angļu valodā ar tulkojumu latviski.
 

Informāciju sagatavoja:
Silvija Tretjakova
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bērnu literatūras centra vadītāja / Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja
Tālr.: +37167312792