Šodien darbu uzsāk Apgāda "Zvaigzne ABC" izveidotā Burtiņskola bērniem vecumā no četriem līdz septiņiem gadiem "KiVi".
"Burtiņskolu esam izveidojuši ne tikai lai mācītu mazajiem burtiņus un palīdzētu tiem veiksmīgi uzsākt skolas gaitas, bet arī lai audzinātu jauno lasītāju paaudzi," atzīst Apgāda "Zvaigzne ABC" valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka.
 
"Kāpēc "KiVi"? Gan tāpēc, ka tas ir ļoti veselīgs auglis, gan arī arī putniņš, kas ir Jaunzēlandes simbols, - gudrs un veikls. Mēs vēlamies, lai mūsu mazie Burtiņskolas bērni izaugtu veseli un gudri. Apgāda "Zvaigzne ABC" izveidotā Burtiņskola "KiVi" ir īpaša ar to, ka nodarbībās tiks izmantoti Apgāda "Zvaigzne ABC" izdotie profesionālie mācību līdzekļi un bērni tiks nodrošināti ar visiem nodarbībām nepieciešamajiem materiāliem, kas ir liels atspaids vecākiem," stāsta Burtiņskolas un Apgāda "Zvaigzne ABC" Personāla daļas vadītāja Zane Kilbloka.
 
"Kamēr mazie apgūs lasītprasmi Burtiņskolā, vecākiem būs ekskluzīva iespēja pavadīt laiku speciāli izveidotā bibliotēkā, kurā būs atrodami visi jaunie Apgāda "Zvaigzne ABC" romāni un pedagoģiskā literatūra. Mēs parūpēsimies par to, lai jaunākās grāmatas atbilstu gan māmiņu un tētu, gan arī bērnu vecvecāku un auklīšu interesēm," informē Zane Kilbloka.
 
Nodarbības Burtiņskolā "KiVi" notiks katru dienu pieredzējušu pedagogu vadībā.
 
Nodarbībās bērniem būs iespēja attīstīt runas un lasītprasmi atbilstoši viņu vecumam, spējām, interesēm un vajadzībām, ievērojot individuālu pieeju katram mazajam Burtiņskolas skolēnam.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Stepiņa
Apgāda "Zvaigzne ABC" sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
Tālr.: 29250261