Sagatavots un pieejams elektroniskā vidē dokumenta "DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) metadatu termini" tulkojums latviešu valodā. Dokuments ir atjaunināta (kopš 2006. g.) Dublin Core metadatu iniciatīvas uzturēto visu metadatu terminu specifikācija, ieskaitot atribūtus, vārdnīcu kodēšanas shēmas, sintakses kodēšanas shēmas un kategorijas.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67312796