2012. gada 2.-3. novembrī Tallinā (Igaunija) notiks Baltijas Audiovizuālo arhīvu padomes (turpmāk - BAAP) organizēts seminārs "Foto attēlu koservācija".

 

Papildinformācija