Ministru kabineta mājas lapā pieejams ministriju īstenoto funkciju novērtējums, ko veica iedzīvotāji, ministrija, Finanšu ministrija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Pašvaldību savienība, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.
Funkcijas sakārtotas prioritārā secībā pēc vidējā novērtējuma koeficienta.
 
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Valsts kanceleja