Līdz šim no 1999. gada katru gadu Starptautiskās Bibliotēku asociāciju federācijas (IFLA) paspārnē Starptautiskā Skolu bibliotēku asociācija (IASL) oktobra mēneša ceturtajā pirmdienā rīkoja Starptautisko skolu bibliotēku dienu ar vienotu tematiku visā pasaulē. No 2008. gada šis pasākums pārdēvēts par Starptutisko skolu bibliotēku mēnesi, kura laikā katra bibliotēka pati izvēlas, kā atzīmēt šo notikumu.

Latvijas skolu bibliotēkas pasākumā iekļāvušās epizodiski. No profesionālā viedokļa tomēr ir solidaritātes sajūta - tieši šajā laikā visas pasaules skolu bibliotekāri tiek aicināti atgādināt savas skolas direktoram, pašvaldību deputātiem un sabiedrībai kopumā par bibliotēkas lielo nozīmi izglītības procesā un katra skolēna personīgajā izaugsmē.

Arī šogad katrai mūsu skolas bibliotēkai ir iespēja piedalīties un iekļauties kopīgajā projektā. Vairāk informācijas: http://www.iasl-online.org/events/islm.

 
Informāciju sagatavoja:
Dženija Dzirkale-Maļavkina
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Mācību centra vadītāja
Tālr.: 67969129
www.lnb.lv