Latvijas Universitātes Bioloģijas studentu asociācija (LUBSA) sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (LNK) izsludinājusi eseju konkursu par godu Čārlza Darvina grāmatas "Sugu izcelšanās" publicēšanas 150. jubilejai.
Konkursā aicināti piedalīties jaunieši - Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.-12. klašu skolēni, kā arī bakalaura studiju 1. un 2.kursa studenti.
 
 
1. vieta saņems apbalvojumu 50 Ls vērtībā, 2. vieta - 30 Ls, 3. vieta - 20 Ls.
 
Darbus konkursam iesūta skola līdz 2009. gada 25. oktobrim (pasta zīmogs) uz LUBSA, Kronvalda bulvārī 4, 129. kab., Rīgā, LV-1586 ar norādi eseju konkursam vai e-pasta adresi darvina.eseja@gmail.com. Katra skola izvērtē un drīkst iesūtīt piecas labākās esejas.
 
Darbam jābūt uzrakstītam zinātniskā valodā argumentētas esejas formā par vienu no četrām piedāvātajām tēmām -
  • "Kas ir noteicošais cilvēka attīstībā - daba vai kultūra?",
  • "Kāda nozīme Čārlza Darvina atklājumiem ir mūsdienās?",
  • "Tehnoloģiju un atklājumu ietekme uz cilvēka dabisko izlasi" vai
  • "Vai Čārlzs Darvins 2009. gadā saņemtu finansējumu savam pētījumam?"
Vērtējot darbus, tiks ņemts vērā valodas stils, oriģinalitāte, teksta loģiska uzbūve un zinātniskā pamatotība.
 
Konkursa darbus izvērtēs komisija, kuras sastāvā būs LUBSA pārstāvji, LU pasniedzēji un doktoranti, kā arī UNESCO LNK pārstāvis, kopā desmit cilvēki.
 
Uzvarētāju vārdi ne vēlāk kā 2009. gada 20. novembrī tiks paziņoti, publicējot konkursa rezultātus internetā www.lu.lv, www.unesco.lv.
 
Konkursa uzvarētāji un specbalvu ieguvēji tiks apbalvoti 28. novembrī konferences "Dzīve, dzīvība, evolūcija" laikā Latvijas Dabas muzejā, kur būs skatāma arī izstāde "Darwin now".
 
Šogad aprit 200 gadu kopš Čārlza Darvina dzimšanas 150 gadu kopš viņa slavenākās grāmatas "Sugu izcelšanās" publicēšanas. Tāpēc UNESCO aicina tās dalībvalstis organizēt dažādus informatīvus un izglītojušus pasākumus šo divu nozīmīgo skaitļu un notikumu kontekstā ar mērķi izcelt un atgādināt Darvina ieguldījumu zinātnes un zināšanu attīstībā.
 
Virkni pasākumu arī Latvijā sadarbībā ar UNESCO LNK organizē Lielbritānijas padome Latvijā, Latvijas Dabas muzejs, Bioloģijas skolotāju asociācija, Debašu klubs, LUBSA.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas konsultante
Tālr. + 371 29109268