LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija (LZA TK ID TAK) apstiprinājusi vairākus nozares terminus.

Termini galvenokārt no standarta LVS ISO/TR 28118:2012 Informācija un dokumentācija. Nacionālo bibliotēku snieguma rādītāji (ISO/TR 28118: 2009 Information and documentation – Performance indicators for national libraries), kā arī LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas (IBSN) apspriešanai iesūtītie termini.

 

Termini tiks ievietoti arī ZA Akadēmiskajā terminu datubāzē "Akadterm" un LNB "Tiešsaistes terminu bankā: arhīvi, bibliotēkas, muzeji" .

 

Terminu saraksts

Ziņu sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Standartizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67312796
E-pasts: inta.virbule@lnb.lv

Tagi: Terminoloģija