2012. gada  5. oktobrī un 6. oktobrī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē (Rīgā, Visvalža ielā 4a) notiks 5. starptautiskā latgalistikas konference. Tajā aicināti piedalīties baltu valodu vēstures un dialektoloģijas, baltu tautu vēstures un etnoloģijas, etnolingvistikas, literatūras vēstures un citu ar konferences tematiem saistītu zinātņu nozaru pētnieki un interesenti.

 

Papildinformācija