Šā gada 23. septembrī Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) Valmieras bibliotēkai dāvinās izstādi par literatūrzinātnieci, tulkotāju un sabiedrisku darbinieci valmierieti Martu Rasupi: "Marta Rasupe – Latvijas balss Itālijā".
Izstāde tapusi LNB darbinieku veiktā pētījuma rezultātā un ar VKKF finansiālu atbalstu. Dāvinājuma sarīkojums notiks Valmieras bibliotēkā, Rīgas ielā 18. LNB tajā pārstāvēs direktora vietniece Dace Gasiņa, izstādes idejas autore un bibliogrāfe Astra Šmite un izstādes veidotāja Baiba Prikule. Dāvinājumu saņems Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aigars Vītols.
 
Izstāde "Marta Rasupe – Latvijas balss Itālijā" LNB Izstāžu zālē tika atklāta 2005. gada 6. oktobrī. Tā vēsta par literatūrzinātnieci, tulkotāju, sabiedrisku darbinieci, talantīgu, gudru, mērķtiecīgu sievieti, kuras paveiktais Latvijas kultūras un literatūras popularizēšanā Itālijā pēc Otrā pasaules kara ir būtisks un atzinības vērts. Viņai pašai nepatika plaša publicitāte, tādēļ lielai sabiedrības daļai Martas Rasupes vārds ir svešs.
 
Marta Rasupe (1900-1982) dzimusi Valmierā. 1920. gadā sākusi studijas Latvijas Universitātē, pēc uzvaras Itālijas organizētā akadēmiskā konkursā 30. gadu sākumā turpinājusi studēt Romas universitātē, kur 1936. gadā ieguvusi filoloģijas doktores grādu. Pēc studijām strādājusi par pasniedzēju Neapoles Austrumu institūtā, bet kopš 1939. gada pildījusi latviešu lektorāta vadītājas pienākumus Romas universitātē.
 
Pamazām Rasupe iesaistījusies Vatikāna radio darbā un tur par latviešu kultūras raidījumu veidotāju strādājusi līdz aiziešanai pensijā 1978. gadā, saņemot pašrocīgi autografētu pāvesta Jāņa Pāvila II fotogrāfiju.
 
Martai Rasupei ar savu erudīciju, aktivitāti un arī sievišķīgu šarmu izdevās iepazīt plašu itāļu inteliģences loku: rakstniekus, dzejniekus, mākslas darbiniekus u.c. Tādējādi ar mūsu tautas kultūru viņa iepazīstināja ne tikai savus studentus, bet arī plašāku sabiedrību, piedaloties priekšlasījumos, konferencēs un kongresos.
 
Mazāk novērtēts līdz šim ir viņas tulkotājas devums. Itāliski tulkotas un grāmatās izdotas latviešu teikas un pasakas "Leggende baltiche", redzamāko latviešu dzejnieku (Jānis Poruks, Rainis, Aspazija, Vilis Plūdons, Kārlis Skalbe, Andrejs Eglītis, Fricis Bārda, Edvards Virza) u.c. autoru dzejoļu izlases 1946. un 1963. gadā ("Poeti lettoni contempranei"), Raiņa luga "Jāzeps un viņa brāļi" ("Giuseppe e i suoi fratelli"), Rūdolfa Blaumaņa noveles krājumā "Salna pavasarī" ("Gelo in primavera"), Kārļa Skalbes "Kaķīša dzirnavas" ("Il mulino del gatto").
 
Neilgi pirms Otrā pasaules kara 1939. gadā Marta Rasupe kopā ar Latvijas sūtni Itālijā Aleksandru Spekki piedalījusies krājuma par Latviju ("Lettonia") sagatavošanā un izdošanā (par tās atkārtotu izdošanu patlaban ieinteresējusies Itālijas – Baltijas draudzības biedrība, kas darbojas Boloņā).
 
Viņa rakstījusi arī literatūrkritiskus apcerējumus vairāksējumu itāļu enciklopēdijās: "Enciklopedia delto speltacolo - Roma: Casa ed.te Maschere, Dizionario Letterario Bompiani degli Autori", itāļu periodiskajos izdevumos.

Publicējusies latviešu trimdas presē – mēnešrakstos "Ceļa zīmes", "Daugava", tulkojusi pāvesta Pija XII vēstījumus.
 
Pēc Sabiedroto ienākšanas kopā ar Aleksandru Spekki un vairākiem katoļu garīdzniekiem nodibinājusi Latviešu Bēgļu palīdzības komiteju Itālijā.

Pēckara gados bijusi atbalsts un palīgs latviešu māksliniekiem (Niklāvs Strunke, Juris Soikans) izstāžu organizēšanā, kā arī sniegusi palīdzīgu roku un dažkārt arī mājvietu ikvienam latvietim, kurš nokļuvis Romā.
 
Tā kā ekspozīcija tapusi ar VKKF finansiālu atbalstu, izstādes autorei Astrai Šmitei bija iespēja pētīt materiālus arī Romas bibliotēkās, Vatikāna radio u.c.
 
Pētījuma gaitā no sākotnēji skopām rindiņām izdevumā "Latviešu rakstniecība biogrāfijās" (2003) izveidojušās vairākas mapes ar interesantiem materiāliem: publikācijām, dokumentiem, fotogrāfijām, vēstulēm un piemiņas lietām. Piemēram, Edvarda Treimaņa-Zvārguļa "Dzejas. Maza izlase. Veltījums Martai Rasupei" (1936) rokraksts, viņas albumiņš, itāļu valodas skaidrojošā vārdnīca.
 
Daļa no unikālajiem materiāliem tika atvēlēti LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļai, pārējos novada novadpētnieku vajadzībām saņems Valmieras bibliotēka.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Baiba Prikule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu nodaļas galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67287459
www.lnb.lv