Rīga, 22. sept., LETA. Šodien ar valdības lēmumu Latvijas Universitātes (LU) valdījumā tika nodotas Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas izmantotās ēkas Rūpniecības ielā un Lielvārdes ielā.
Abās ēkās patlaban atrodas Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas krājumi: Rūpniecības ielā 10 izvietota Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa, kurā glabājas aptuveni 32 000 seno iespieddarbu: senie rokraksti, inkunābulas, retās grāmatas un citas vēsturiskas vērtības, 1885. gadā dibinātā Jāņa Misiņa bibliotēka, kurā izvietoti 17. līdz 20. gadsimtā iespiesti latviešu literatūras darbi, kā arī dažāda cita literatūra, kuru izmanto galvenokārt humanitāro un sociālo zinātņu studenti un zinātnieki.
 
Savukārt Lielvārdes ielā 24 ir koncentrēta zinātniskā literatūra dažādās dabaszinātņu nozarēs, arī datubāzes, referatīvie žurnāli un starptautiskie izdevumi. Savukārt ēka Lielvārdes ielā 26 tiek izmantota saimnieciskām vajadzībām galveno ēku (Rūpniecības ielā 10 un Lielvārdes ielā 24) uzturēšanai.
 
Abu bibliotēkas izmantoto ēku nodošanu LU valdījumā paredz 11. augustā valdībā pieņemtais lēmums par Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas reorganizāciju, mainot tās statusu no valsts aģentūras uz LU struktūrvienību. Saskaņā ar to līdz 1. oktobrim jāveic bibliotēkas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizācija, kā arī finanšu līdzekļu, mantas, saistību, arhīva un lietvedības nodošana.
 
Valdības pieņemtais lēmums aizliedz LU minētos nekustamos īpašumus atsavināt, ieķīlāt vai izmantot bez ikreizēja Ministru kabineta lēmuma.
 
Jau ziņots, ka bibliotēka LU paspārnē nonāca finansiālu apsvērumu dēļ, līdz ar budžeta grozījumu pieņemšanu finansējumu bibliotēkai samazinot vairāk nekā par trešdaļu, kas apdraudēja bibliotēkas un tās krājumu pastāvēšanu.
 
Pēc vairākām diskusijām, tika secināts, ka Latvijas Universitātes bibliotēka (LUB), kas ir lielākā universitātes bibliotēka Latvijā, ir lielā mērā radniecīga Akadēmiskajai bibliotēkai, jo abu bibliotēku krājumus plaši izmanto gan studenti, gan zinātnieki. Tādēļ abu bibliotēku atrašanās LU struktūrā nodrošinās veiksmīgu to attīstību nākotnē, respektīvi, šīs reorganizācijas rezultātā iegūs gan aģentūra, gan LUB.
 
Turklāt Latvijas Akadēmisko bibliotēku LU spēs nodrošināt ar papildu finanšu līdzekļiem tās esošo krājumu uzturēšanai un papildināšanai.
 
Pārņemot bibliotēku, LU apņēmās nodrošināt, ka arī turpmāk tiks pilnībā īstenotas līdzšinējās bibliotēkas funkcijas un nodrošināta esošo tās krājumu nedalāmība un integritāte. Vienlaikus universitātei tika piešķirtas tiesības lietojumā saņemtos valsts nekustamos īpašumus izmantot arī universitātes bibliotēkas funkciju nodrošināšanai, piemēram, Lielvārdes ielā, kur patlaban atsevišķas telpas netiek izmantotas, izvietojot universitātes bibliotēkas krājumus.
 
Tas, pēc Izglītības un zinātnes ministrijas speciālistu domām, ļaus optimizēt LUB krājumu uzglabāšanu, jo pašlaik telpu trūkuma dēļ daļa no LUB krājumiem tiek uzglabāta Salaspilī. IZM ar LU slēgs lietojuma līgumu, kurā tiks paredzēti konkrēti mērķi, saskaņā ar kuriem LU varēs izmantot lietojumā saņemto valsts nekustamo īpašumu.
 
Reorganizējot aģentūru, nav paredzēts ierobežot bibliotēkas apkalpoto mērķauditoriju - arī turpmāk abu bibliotēku resursi būs pieejami ne tikai LU studentiem un zinātniekiem, bet arī citiem interesentiem.
 
 
Katrīna Slišāne LETA
Copyright © LETA