Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Mācību centra kursu piedāvājums ir ievērojami papildinājies. No oktobra līdz decembrim tiek piedāvāti 17 vienas dienas kursi, kā arī vairāku dienu apmācību programmas.
Sāksies mācības 36 stundu pamatzināšanu programmas "Bibliotekārais un informācijas darbs bibliotēkā" un skolu bibliotekāru 16 stundu kārtējo kursu programmas "Skolas bibliotēkas darbība jaunajos ekonomiskajos un administratīvajos apstākļos" apguvē. Kā īpašs piedāvājums bibliotēku darbiniekiem minams - angļu valodas apguve trīs zināšanu līmeņos: bez priekšzināšanām, ar minimālām priekšzināšanām, ar priekšzināšanām.
 

 
Informāciju sagatavoja:
Dženija Dzirkale-Maļavkina
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centra vadītāja
Tālr: 67969129
www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/lnb-macibu-centrs