Rīga, 17. sept., LETA. Topošā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) jaunā ēka "Gaismas pils", sākot pildīt savas funkcijas, palielinās LNB ieņēmumus, šodien žurnālistiem stāstīja LNB direktors Andris Vilks.
Šogad bibliotēkas pašu ieņēmumi būs 35 000 latu, bet prognozes liecina, ka 2012. gadā, ja "Gaismas pils" projekts līdz tam tiktu realizēts, bibliotēkas ieņēmumi varētu būt jau 810 343 lati.
 
Savus ieņēmumu pieaugumu bibliotēka varētu veicināt ar piedāvātajiem pakalpojumiem, kas būtu gan informatīvie pakalpojumi, infrastruktūras pakalpojumi, telpu iznomāšana konferencēm un izstādēm, kā arī ieņēmumi nāktu no autostāvvietas, stāstīja Vilks, piebilstot, ka šādas prognozes tiek balstītas uz Igaunijas pieredzi.
 
LNB jaunajā ēkā atrastos krājumi un digitālie resursi, darbotos lasītāju apkalpošana uz vietas un no attāluma, būs paredzēta publiskā telpa pasākumiem kontekstā ar informāciju, zināšanām un kultūru. Jaunās bibliotēkas ēkas pakalpojumi būs vērsti uz bibliotēkas telpas pārveidošanu interaktīvā vidē, kas nodrošinātu daudz ciešāku bibliotēkas sadarbību ar lasītāju, dodot iespēju veidot pastāvīgu un stabilu atgriezenisko saiti ar lasītāju un attīstītu bibliotekāros pakalpojumus.
 
"Gaismas pils" pirmais stāvs paredzēts kā publiskā telpa, kas ir brīvi pieejama ikvienam, arī tiem, kuri nav bibliotēkas lasītāji. Publiskajā zonā būs Latviešu grāmatniecības muzejs, bibliotēkas izstāžu zāle, kurā tiks iekārtotas tematiskās izstādes no bibliotēkas fondiem, konferenču centrs ar transformējamu lielo zāli 380 sēdvietām un nelielām konferenču zālēm. Publiskajā zonā atradīsies interneta un jaunāko laikrakstu kafejnīca, bibliotēkas suvenīru un grāmatu veikals, kādi tradicionāli tiek izveidoti visās lielās kultūras iestādēs. Publiskās zonas telpas iecerēts izveidot arī bibliotēkas ēkas augstākajos stāvos.
 
Savukārt krātuves bibliotēkas ēkā tiks izvietotas no otrā līdz devītajam stāvam atsevišķā krātuvju blokā, kurā tiks nodrošināti ideāli apstākļi literatūras un cita veida drukāto materiālu uzglabāšanai.
 
Jau ziņots, ka LNB jaunās ēkas "Gaismas pils" projektam kopš 2004. gada izlietoti 46 853 000 latu. No šīs summas 8,612 miljoni latu iztērēti projektēšanas darbiem, 28,753 miljoni latu - "Gaismas pils" būvdarbiem, kā arī būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, 6,147 miljoni latu tika samaksāti par būvlaukumā atsavinātajiem nekustamajiem īpašumiem. Silakroga grāmatu krātuves rekonstrukcija izmaksāja 0,859 miljonus, "Gaismas pils" būvlaukuma sagatavošana - 1,437 miljonus latu. Priekšprojekta darbiem izlietoti 0,335 miljoni latu, citiem pakalpojumiem, tostarp dažādu ekspertu algošanai, iztērēts 0,71 miljons latu.
 
LNB projekta realizācijai noslēgti astoņi līgumi: ar pilnsabiedrību "Nacionālā būvkompāniju apvienība" par "Gaismas pils" būvdarbiem par 138 489 654 latiem, ar "Hill International S.A." - par būvuzraudzību un inženierkonsultācijām, kas izmaksās 3 797 954 latus, ar SIA "Hill International Baltic" - par būvdarbu uzraudzību, kas maksā 1 629 450 latus, ar SIA "Arhitektu birojs Ģelzis - Šmits - Arhetips" - par LNB infrastruktūras objektu projektēšanu, kas maksā 1 203 114 latus, ar SIA "Constructus" - par LNB infrastruktūras objektu inženierrisinājumu daļas projektēšanu, kas maksā 2 173 476 latus.
 
Arhitekts Gunārs Birkerts par konsultāciju sniegšanu LNB ēkas infrastruktūras objektu būvprojekta izstrādē saņems 88 200 latus, SIA "Metrum" par zemes ierīcības projekta izstrādi LNB ēkas teritorijai - 8204 latus, bet VAS "Latvijas Jūras administrācija" par LNB teritorijas topogrāfiskā plāna aktualizēšanu saņems 1113 latus.
 
Kultūras ministrijas Kultūras infrastruktūras nodaļas pārvaldes vecākais referents Indriķis Builis prognozē, ka "Gaismas pils" būvniecībā līdz šā gada beigām izdosies ietaupīt 1,3 miljonus latu, bet uz visu projektu ietaupījums kopumā varētu būt 25 miljoni latu.
 
Builis šodien žurnālistiem atklāja, ka LNB būvdarbu finansējuma samazināšana pagarinās būvdarbu izpildes termiņu, līdz ar to sadārdzināsies būvdarbu izmaksas. Pagarinot būvdarbu termiņu par vienu gadu, izmaksas pieaugs par 3,1 miljonu latu. Būvdarbu sadārdzināšanās iemesli būs fiksētās izmaksas, jo būvlaukuma aprīkojums un iekārtas mēnesī izmaksā 55 000 latu, iegādātie materiāli un iekārtas - 148 000 latu, vadības izmaksas - 54 000 latu.
 
Savukārt būvdarbu apturēšana un objekta iekonservēšana izmaksās 9 928 050 latus, turklāt būves konservāciju var veikt tikai pēc nulles cikla pabeigšanas.
 
Kultūras ministrs Ints Dālderis (TP) uzsvēra, ka patlaban svarīgākais uzdevums ir veikt ēkas karkasa būvniecības darbus, tādēļ līdz minimumam pārtraukti ēkas iekšējie darbi.
 
"Mums maksimāli ātrā tempā jāizveido scenārijs, ja nākamajā gadā projektam samazina finansējumu, pagarinot projekta izpildes termiņu. Jāsaprot, vai, samazinot finansējumu, mēs nedabūsim vēl vienu zelta tiltu. Pēc būtības ar projektu vajadzētu virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk, lai tas būtu izdevīgāk. Protams, ka vislētāk sanāktu, ja piešķirtu visus līdzekļus un maksimāli ātri projekts tiktu pabeigts," sacīja Dālderis.
 
Kultūras ministrs arī uzsvēra, ka turpmāk Kultūras ministrija būs tikai viens vai divi cilvēki, kuri strādās ar "Gaismas pils" projektu, jo turpmāk ar tehniskajām lietām un ar būvniecību saistītajiem jautājumiem nodarbosies starptautiskā kompānija "Hill International", kas ir LNB būvuzraugs.
 
 
Aila Ādamsone LETA
Copyright © LETA