Limbažu Galvenā bibliotēka informē, ka ir saņemts apstiprinājums dalībai Akadēmisko programmu aģentūras izsludinātajā Grundtvig programmas darbnīcā "Eiropa Berlīnē", kas notiks no 11. līdz 17. oktobrim.
Dalībai akcijā "Darbnīcas" pieteicās Limbažu Galvenās bibliotēkas Datu apstrādes nodaļas vadītāja Irina Briede, viņa dosies uz Vāciju, lai iegūtu noderīgu starptautisku pieredzi, tādejādi veicinot mūžizglītības pasākumu un starptautisku projektu īstenošanu Limbažu Galvenajā bibliotēkā.
 
Grundtvig darbnīcas ir jauna akcija, kas tiek uzsākta 2009. gadā, tās mērķis ir dot iespēju ikvienam interesentam piedalīties darbnīcās, kas notiek kādā citā programmas dalībvalstī. Darbnīcās individuālas personas vai nelielas pieaugušo izglītojamo grupas no vairākām valstīm satiekas, gūst inovatīvu daudznacionālu izglītības pieredzi, kas atbilst viņu personīgās attīstības un izglītības vajadzībām.
 
Bibliotēka ir saņēmusi atbalstu arī Grundtvig programmas akcijā "Sagatavošanas braucieni" kontaktsemināra "Aktīvs seniors" apmeklēšanai Gdaņskā Polijā no 28. septembra līdz 2. oktobrim. Akcijas mērķis ir palīdzēt jebkurai organizācijai, kas vēlas uzsākt Grundtvig mācību partnerību dažādu projektu īstenošanā, iepazīties ar piemērotām partnerinstitūcijām un izveidot darba plānu, lai sagatavotu projekta tīkla pieteikuma formu. Limbažu Galveno bibliotēku kontaktseminārā pārstāves bibliotēkas darbiniece Irina Briede. No Latvijas atbalstu dalībai semināra ir ieguvusi arī pārstāve no Jelgavas Pensionāru biedrības.
 
No 22. līdz 26. septembrim Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore Dzintra Justa, datu apstrādes nodaļas vadītāja Irina Briede un Viļķenes bibliotēkas vadītāja Mārīte Purmale kopā ar pensionāru grupu, kuri Viļķenes bibliotēkā apguva datorprasmes, dosies mācību partnerības braucienā uz Zviedriju, lai piedalītos starptautiskā projekta "Exchange of methods to increase ict skills for senior and underpriviliged learners" turpinājumā.

Tāpat bibliotēka Akadēmisko programmu aģentūrā vērtēšanai iesniegusi pieteikumu dalībai Grundtvig 3. konferencē akcijā "Grundtvig pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide", kas notiks decembrī Beļģijā, Haseltā. Rezultāti dalībai Grundtvig 3. konferencē būs zināmi novembrī.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Preimane
Limbažu novada domes Informācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 64020410