Izsludināts Valsts budžeta programmas "Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība" apakšprogrammas "Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana" projektu konkurss.
Apakšprogrammas līdzekļi tiks piešķirti konkursa kārtībā projektiem, kuros līdzdarbojas Latvijas kultūras institūcijas vai organizācijas un kuri saņēmuši Eiropas Komisijas atbalstu:
  • EK programmas "Kultūra 2000" daudzgadu sadarbības projektu konkursa ietvaros;
  • EK Kultūras programmas (2007-2013) daudzgadu sadarbības projektu konkursa ietvaros;
  • EK Kultūras programmas (2007-2013) sadarbības pasākumu projektu konkursa ietvaros;
  • EK Kultūras programmas (2007-2013) tulkošanas projektu konkursa ietvaros.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – š.g. 7. decembris.

Sīkāka informācija – Laura Turlaja, ES Kultūras kontaktpunkta nodaļas vadītāja p.i., laura.turlaja@km.gov.lv, 67 356 626.

 
 
Informāciju sagatavoja:
LR Kultūras ministrija