2009. gada 17. septembrī Ogres Centrālajā bibliotēkā valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" (v/a KIS) sadarbībā ar SEB banku rīko semināru bibliotekāriem par SEB Ibankas iespējām un bibliotēku apmeklētāju konsultēšanu tās izmantošanā.
Semināra mērķis ir sagatavot bibliotekārus darbam ar lietotājiem, kuri Ibanku vēlas lietot bibliotēkās, izmantojot bezmaksas internetu, un ne reti lūdz bibliotekāru palīdzību Ibankas apguvē.
 

Attēlā: SEB Ibankas semināru bibliotekāriem atklāj SEB bankas Ogres filiāles pārvaldniece Aiva Ormane. Pa labi stāv Sanita Šerpa, SEB bankas Ogres filiāles klientu apkalpošanas vadītāja

Šis ir viens no pasākumiem Bila un Melindas Geitsu fonda (BMGF) finansētā publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" bibliotekāru apmācību programmā. Seminārs Ogrē iecerēts kā pilotprojekts, kura laikā tiks testēta SEB bankas izstrādātā apmācību programma, lai turpmāk seminārus par Ibankas lietošanu varētu organizēt citviet Latvijā, iesaistot bibliotekārus no Latvijas novadiem.

SEB bankas Ogres filiāles pārvaldniece Aiva Ormane: "Novērtējam valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" ieguldījumu Latvijas bibliotēku attīstībā. Atsaucoties bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" aicinājumam, SEB banka ļoti labprāt sniegs savu atbalstu bibliotekāru apmācībai SEB Ibankas lietošanā. Ar bibliotekāru atbalstu varēs nodrošināt, ka cilvēki, kas izmanto bibliotēku sniegto iespēju bez maksas lietot internetu dažādām vajadzībām, iegūs nepieciešamās  zināšanas un prasmes, lai  veiktu ikdienas maksājumus internetbankā."

V/a KIS direktors Armands Magone: "Mēs esam gandarīti par SEB bankas iniciatīvu apmācīt bibliotekārus, kā konsultēt iedzīvotājus SEB Ibankas lietošanā, jo projekta "Trešais tēva dēls" ietvaros mūsu uzdevums ir ne tikai nodrošināt publiskās bibliotēkas ar brīvpieejas datoriem un internetu, bet arī palīdzēt bibliotēkām attīstīt iedzīvotājiem noderīgus pakalpojumus, kuru pamatā ir informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT). Tādējādi Latvijas publiskajās bibliotēkās tiek paplašināta pieeja e-pakalpojumiem interneta vidē un realizēta starptautiskā bibliotēku pieredze, izglītojot iedzīvotājus IKT pamatprasmēs tieši bibliotēkās."

Ogres Centrālās bibliotēkas direktores vietniece un Reģionālā mācību centra vadītāja Jautrīte Mežjāne: "Ibankas apmācības bibliotekāriem ir nepieciešamas vairāku iemeslu dēļ. Arvien palielinās bibliotēku apmeklētāju, jo īpaši vidējā gadu gājuma cilvēku un pensionāru, interese par internetbankas pakalpojumiem. Līdz ar to bibliotekāriem ir jāpārzina visas Ibankas piedāvātās iespējas.  No otras puses, Ibankas lietošana ir konfidenciāla darbība ar privātu informāciju, bet cilvēki, lai saņemtu konsultāciju, ir gatavi Ibanku lietot atklāti. Bibliotekāriem ir svarīgi apgūt prasmi konsultēt, nepārkāpjot konfidencialitāti."

Seminārā Ogres Centrālajā bibliotēkā piedalīsies 12 bibliotekāri no deviņām Ogres, Ikšķiles un Lielvārdes novadu bibliotēkām. Tas notiks par BMGF līdzekļiem izveidotājā Ogres Reģionālajā mācību centrā – datorklasē, tādējādi nodrošinot iespēju teoriju savienot ar praksi. Pavisam projekta "Trešais tēva dēls" ietvaros Latvijā izveidoti 10 reģionālie mācību centri. Katrs centrs ir aprīkots ar 12 datoriem, interaktīvo tāfeli, multifunkcionālo iekārtu, bezvadu internetu un papildus mobilo datorklasi ar 12 klēpjdatoriem. Tas ļaus turpmākās apmācības gan bibliotekāriem, gan bibliotēku apmeklētājiem organizēt pēc iespējas tuvāk viņu darba un dzīves vietām.
 

Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante
V/a "Kultūras informācijas sistēmas" projekta "Trešais tēva dēls" komunikācijas vadītāja
Tālr.: 67844885, 26565471
www.kis.gov.lv