2012. gada 27.-30. jūnijā Tartu (Igaunijā) notiek 41. ikgadējā LIBER (Eiropas zinātnisko bibliotēku asociācija) konference.

 

Papildinformācija