Pēc ilgstošas atpūtas, sākoties jaunai mācību sezonai, gan skolēniem, gan skolotājiem aktuāls ir jautājums par informācijas iegūšanu, kas ir priekšnoteikums jaunās paaudzes turpmākai izglītošanai un intelektuālā līmeņa paaugstināšanai. Šai sakarā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir sagatavojusi jaunu mājaslapas sadaļu "Statistika skolēniem un skolotājiem".
Tajā viegli uztveramā veidā ir apkopoti galvenie statistiskie rādītāji par Latvijas teritoriju, iedzīvotāju skaitu un nacionālo sastāvu, vecumstruktūru, dzimstības koeficientiem, nodarbinātību un bezdarba līmeni, iekšzemes kopproduktu, ārējo tirdzniecību, tūrismu un vēl daudz ko citu ne mazāk interesantu. Atsevišķa sadaļa ir veltīta Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts raksturojumam sociālekonomiskajā jomā, salīdzinot ar pārējām valstīm. Statistiskie rādītāji ir rūpīgi izvēlēti, ņemot vērā 9. klases ģeogrāfijas stundu mācību saturu.
 
Izmantoto terminu vienkāršs skaidrojums un statistisko tabulu un diagrammu vizuāli krāsainais noformējums ļauj uztvert kopīgo un atšķirīgo, ieraudzīt būtisko, kas palīdzēs skolēniem izprast un patstāvīgi analizēt sniegto informāciju. Dažās tēmās skolēni varēs paši aprēķināt datus pēc sniegtajām formulām, lai nostiprinātu izpratni par jaunajiem jēdzieniem.
 
Skolotāji varēs materiālus izmantot kā palīglīdzekli ģeogrāfijas mācību stundās, jo tie sagatavoti pa atsevišķām tēmām tā, lai būtu viegli izdrukājami un pavairojami (arī melnbaltā krāsu salikumā).
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Gundega Kuzmina
Centrālās statistikas pārvaldes Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departamenta pārstāve
Tālr.: 67366621