2009. gada 18. septembrī Preiļu Galvenajā bibliotēkā (PGB) notiks sanāksme novadu pašvaldību bibliotēku vadītājiem.
Sanāksmes programma
 
9.00 Grāmatu tirdzniecība. IK "AVOTS PR". Būs iespēja iegādāties grāmatas par izdevniecību bāzes cenām

10.00 Aktuāli bibliotēku darba jautājumi:
 • Bibliotēku publicitāte ar interneta palīdzību. Bibliotēku blogi jeb emuāri u.c interneta resursi
  PGB vadītāja Sigita Brice
 • Starptautiska bērnu literatūras un bibliotēku darbinieku konference "Pāri pār tiltu"
  PGB Bērnu literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre Irēna Krasnā
 • Bibliotēkas 2009./2010. mācību gadā
  PGB metodiķe Velta Beča
12.00 Izdevniecības "Pauliņa" grāmatu prezentācija
Izdevniecības direktore Iveta Grīnberga 

12.20 Praktiskas nodarbības:
 • Izstādes un pasākumi bibliotēkās - noformējuma elementi, saturiskais izklāsts, efektivitāte
  PGB galvenā bibliotekāre Oksana Šņepste; metodiķe Velta Beča
 • Alise 4i pagastu bibliotēkās
  PGB galvenā bibliotekāre Anita Daņilova
13.30 "Trešā tēva dēla" rudens aktualitātes
V/a KIS projekta "Trešais tēva dēls" komunikācijas vadītāja Sandra Vīgante

15.00 Dzejas dienu pasākums PGB vispārīgajā lasītavā, 2. stāvā
 • "Esmu liels, melns kaķis ar diviem spārniem – Dzeju un Fotogrāfiju". Tikšanās ar dzejnieci Ingunu Būmani - Lūsi
 
Informāciju sagatavoja:
Sigita Brice
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja
Tālr./fax: 65381228, mob.: 26819391
www.preilubiblioteka.lv