Lundas Universitātes Bibliotēka un Zviedrijas zinātnisko bibliotēku asociācija aicina piedalīties seminārā "Library Assessment Seminar and LibQUAL+ Share Fair", kas notiks 2012. gada 20. septembrī Lundas universitātē (Zviedrija).

Semināra tēma ir bibliotēku darba novērtēšana, stratēģiskās darbības plānošana, bibliotēku attīstības ilgtspēja. 

 

Pasākumā var piedalīties visi nozares speciālisti, kas interesējas par bibliotēku novērtējuma, stratēģijas un bibliotēkas pakalpojumu attīstību. Galvenā uzmanība tiks vērsta uz akadēmisko un speciālo bibliotēku darbības vērtēšanu, bet aicināti visu tipu bibliotēku pārstāvji un speciālisti ne tikai no Skandināvijas bibliotēkām, bet arī citām valstīm. Dalībnieki tiek aicināti piedalīties pēcpusdienas sesijā ar īsām prezentācijām (5-10 minūtes) un / vai plakātiem un citiem materiāliem, kā arī aktīvi iesaistīties diskusijās un dalīties savā darba pieredzē par novērtēšanas darba metodēm un citiem aktuāliem jautājumiem. 

 

Semināra darba valoda: angļu

 

Dalības maksa: EUR 100.00 

 

Papildus informācija par semināru

 

Semināra organizatori:

Tore Torngren, University Library

Kristina Arnebrant, Biology Library

Kristina Holmin, Library of Physics

Ann-Christin Persson, Faculty of Engineering, Study Centre Library

Ziņu sagatavoja:
Agrita Sagalajeva
Projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" koordinatore
Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"
Tālr.: 67844896; 29713449

Tagi: Semināri, Bibliotēku darba novērtēšana, Stratēģiskā plānošana