Patentu tehniskā bibliotēka turpmāk trešdienās būs atvērta lasītājiem līdz plkst. 19:00.
Patentu tehniskā bibliotēka ir valsts patentu dokumentācijas centrs. Bibliotēkā ir pieejama informācija un iespieddarbi par pasaulē un Latvijā ieviestajām jaunākajām tehnoloģijām un izgudrojumiem, intelektuālā īpašuma aizsardzību, kā arī reģistrētajām preču un pakalpojumu zīmēm un dizainparaugiem. Bibliotēkā ir pieejamas datu bāzes, ar kurām var iepazīties interneta vietnē www.patbib.gov.lv.
 
Bibliotēkas adrese: Rīga, Šķūņu iela 17.
 
Bibliotēkas darba laiks: pirmdien, otrdien, ceturtdien, piektdien no plkst. 10:00 - 18:00; trešdien no plkst. 10:00 - 19:00; mēneša pēdējā ceturtdienā - Spodrības diena (bibliotēka slēgta).
 
 
Informāciju sagatavoja:
Indra Butkāne
LR Patentu valdes departamenta "Patentu tehniskā bibliotēka" Patentu informācijas nodaļas vecākā speciāliste
Tālr.: 67226628