2009. gada 9. septembrī Daugavpils novada Naujenes tautas bibliotēkā notika topošā apmācību projekta darba grupas tikšanās, kurā piedalījās pārstāvji no valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" (3td), Baltijas Datoru Akadēmijas (BDA), Naujenes tautas bibliotēkas un diviem bērnu namiem – Naujenes bērnu nama un Daugavpils bērnu nama-patversmes "Auseklītis".
Tikšanās mērķis bija pārrunāt jautājumus, kas saistīti ar 3td iniciatīvu izveidot mācību programmu, materiālus un metodiku IKT prasmju attīstīšanai bērnu namu audzēkņiem. Šos materiālus paredzēts nodot bibliotēkām, lai, izmantojot bibliotēku rīcībā esošo datortehniku, internetu un apmācību pieredzi, papildinātu bērnu namu audzēkņu prasmes un tādējādi paplašinātu viņu iespējas izmantot modernās tehnoloģijas savu interešu paplašināšanai.
 
Tikšanās laikā tika noskaidrots, ar kādiem faktoriem jārēķinās projekta darba grupai, veidojot šīs mācību programmas saturu un izvēloties ieteicamo metodiku, kādas tēmas būtu lietderīgi iekļaut programmā, ņemot vērā bērnu namu audzēkņu kā projekta mērķauditorijas specifiskās vajadzības un dažkārt arī ierobežotās spējas.
 
3td apmācību vadītāja Inga Niedra norāda: "Sarunas gaitā sapratām, ka ir svarīgi sagatavot tādu programmu, kas, no vienas puses, ieinteresētu šos jauniešus dziļāk apgūt datoru un interneta izmantošanu, un, no otras puses, sniegtu viņiem patiešām noderīgas zināšanas un prasmes, ko pielietot savā ikdienas dzīvē – gan izklaidei, gan lietderīgām nodarbībām un praktisku vajadzību apmierināšanai, tai skaitā, integrācijai sabiedrībā."
 
Apmācību projekts bērnu namu audzēkņiem vispirms tiks realizēts kā pilotprojekts, izmantojot Naujenes tautas bibliotēkas direktores Diānas Čiževskas atsaucību un gatavību iesaistīties projekta sagatavošanā, kā arī tuvumā esošo bērnu namu līdzdalību, konsultējot Baltijas Datoru Akadēmijas projekta darba grupu.
 
"Līdz šī gada decembrim tiks izstrādāta apmācību programma, materiāli un metodika, bet gada nogalē Naujenes tautas bibliotēkā notiks pirmais jeb pilota apmācību cikls. Tad noskaidrosim, kā programma darbojas dzīvē un kādi uzlabojumi tai nepieciešami," skaidro Inga Niedra.
 
IKT apmācību programmu bērnu namu audzēkņiem, kas nākotnē tiks realizēta pašvaldību publiskajās bibliotēkās, valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" izstrādā publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" ietvaros par Bila un Melindas Geitsu fonda piešķirtajiem līdzekļiem. Veidojot speciālu programmu bērnu namu audzēkņiem, tiek īstenots viens no 3td mērķiem – veicināt dažādu sabiedrības grupu vienlīdzīgu piekļuvi informācijai un moderno tehnoloģiju sniegtajām iespējām.
 

Fotogrāfijā: Tikšanās dalībnieki pie Naujenes tautas bibliotēkas 09.09.2009. Pirmajā rindā no kreisās: Inga Dukšta (Bērnu nams-patversme "Auseklītis"), Diāna Čiževska un Ņina Prusakova (Naujenes tautas bibliotēka), Inga Niedra (3td). Otrajā rindā no kreisās: Jānis Judrups (BDA), Solvita Lazdāne (Naujenes bērnu nams), Jeļena Višņakova (Naujenes tautas bibliotēka), Daiga Zentele (BDA), Kristīne Pabērza (3td), Anda Jansone (BDA)
 
 
Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante
V/a "Kultūras informācijas sistēmas" projekta "Trešais tēva dēls" komunikācijas vadītāja
Tālr.: 67844885