"Piedalies reformā! Ieliec ministrijai atzīmi" - ar šādu saukli klajā nākusi valsts pārvaldes reformu dienasgrāmata, aicinot ikvienu cilvēku ielūkoties tīmekļa vietnē piedaliesreforma.blogspot.com un balsojuma veidā izteikt viedokli - kuras funkcijas valstij būtu vai nebūtu jāfinansē.
Lai samazinātu valsts budžeta 2010. gada izdevumus, funkciju izvērtēšanu jau veikusi Finanšu ministrija un Reformu vadības grupas (RVG) dalībnieki - Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Pašvaldību savienība, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.
 
Iedzīvotāji funkciju novērtējumu var veikt pēc identiskiem aprakstiem, iepazīstoties ar funkcijas būtību, pakalpojuma saņēmējiem, cilvēku skaitu, kas nodarbināti funkcijas veikšanai, finansējuma apjomu, kā arī ministriju definētajiem riskiem - kas, viņuprāt, notiktu, ja funkciju samazinātu vai likvidētu pilnībā.
 
Valsts pārvaldes funkcijas ir jāvērtē 5 baļļu skalā - augstākais vērtējums, piecinieks, nozīmē, ka tā ir valsts pamatfunkcija. Savukārt zemākais vērtējums 0 nozīmē, ka funkciju bez īpašiem riskiem valsts var turpmāk neveikt. Ministrijas izkārtotas alfabēta secībā. Funkciju saturu un skaitu definējušas nozaru ministrijas.
 
"Mēs aicinām ikvienu aktīvi līdzdarboties - lasiet, analizējiet, balsojiet un komentējiet! Ja pietiek laiks, vērtējiet visas ministrijas. Ja gandrīz 1000 valsts funkciju analīzei laika nepietiek, izvēlieties sev aktuālāko jomu un piedalieties reformu procesā," aicina Valsts kancelejas direktore Gunta Veismane. Reformas dienasgrāmatas veidošanas ieceri atzinīgi novērtēja sociālie un sadarbības partneri, RVG sēdē uzsverot komunikācijas un sabiedrības līdzdalības lomu reformu īstenošanā.
 
Iedzīvotāju vērtējums apkopotā veidā tiks nodots valdības izvērtēšanai, līdztekus sociālo un sadarbības partneru vērtējumam piedāvājot arī sabiedrības viedokli. 21. septembrī apkopotie rezultāti tiks publicēti arī reformu dienasgrāmatā.
 
Valsts pārvaldes reformu dienasgrāmata "Piedalies reformā!" ir Valsts kancelejas iniciatīva, lai skaidrotu valsts pārvaldes reformu gaitu un nodrošinātu sabiedrības iesaisti pārvaldes reformās. Dienasgrāmata tiks attīstīta pakāpeniski, izmantojot lietotāju priekšlikumus un komentārus. Dienasgrāmatas izstrādei valsts budžeta nauda nav tērēta - izmantots vien entuziastu darbs un internetā pieejamie bezmaksas rīki.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ieva Aile
Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja
Tālr.: 67082902, 29104676