2012. gada 7. jūnijā plkst. 9.00 LU Sociālo zinātņu fakultātē (Rīgā, Lomonosova ielā 1 a, 406. auditorijā) notiks Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas maģistra gala pārbaudījumu komisijas atklātā sēde, kurā tiks aizstāvēti 11 maģistra darbi.

Visi interesenti tiek laipni aicināti klausīties un piedalīties ar jautājumiem!

 

Darbu autoru un nosaukumu saraksts

Ziņu sagatavoja:
Iveta Kalniņa
Pārbaudījumu komisijas sekretāre