9. septembrī un 10. septembrī Dzejas dienu interesentus Liepājā priecēs viešņa no Talsiem – dzejniece, bibliotēku speciāliste un aktīva sabiedriskā darbiniece Maija Laukmane.
9. septembrī plkst. 17.30 Valtera bibliotēkā notiks dzejnieces autorvakars "Es tevi sameklēšu, dzīvotprieks!". Sarīkojumā dzejniece dzejas un literatūras mīļotājus iepazīstinās ar sevi un savu daiļradi. Sarīkojuma muzikālo atbalstu sniegs Studija "Skani’", vadītāja Iveta Gailiša. Pasākumā muzicēs baroka tenora blokflautu ansamblis "Spēles". Bibliotēkā iekārtota M. Laukmanes darbu izstāde – dzejas krājumi un mīļdarbiņi – apgleznotas pudeles, fotogrāfijas, akmeņi.

9. septembrī plkst. 14.00 Liepājas 15. vidusskolā notiks Maijas Laukmanes dzejas lasījumi jauniešu auditorijai "Sirds, spārni un ilgas".

10. septembrī plkst. 12.00 Liepājas 15. vidusskolā notiks Maijas Laukmanes bērnu dzejas sarīkojums "Garlaicībai deguns garš".

10. septembrī plkst. 16.00 Zaļās Birzs bibliotēkā dzejas dienas piedāvās Maijas Laukmanes dzejas pēcpusdienu "…pieskarties atspulgiem".
 
 
Maija Laukmane

Dzejnieces moto: "Ja es iešu ar gaismu pie cilvēkiem, ļaunums man neko nevarēs padarīt".
 
M. Laukmane dzimusi Kandavā. Siltas un mīļas atmiņas dzejniecei saistās ar vecomāti – memmīti, kura bijusi lieliska pasaku pazinēja un, kura mācījusi katrai lietai saskatīt gaišo un labo pusi. Savukārt no māmiņas dzejniece mantojusi lielo enerģiju un vēlmi dzejot. Pirmais dzejnieces uzrakstītais dzejolis tapis franču autora A. Sent-Ekziperī darba "Mazais princis" ietekmē.

Pēc vidusskolas beigšanas Maija Laukmane iegūst bibliotekāra kvalifikāciju Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikumā. Dzejniece lepojas ar savu bagāto bibliotēku speciālista 35 gadu lielo praksi. Šo gadu laikā viņa cieši saaugusi ar bērnu bibliotēku. Kā bibliotekāre viņa ir aizrautīga, enerģijas pārpilna un idejām bagāta.

Dzejniece savā radošajā procesā daudz gūst no latviešu folklora, mitoloģija, tautas tikumu mācība, latviskās tradīcijas. Viņa ir arī sava novada folkloras vācēja un sistematizētāja, kurzemniecisko tradīciju pētītāja. Tieši tādēļ dzejniecei tuva baltā krāsa un saule. Maija Laukmane ir Balto domu, Saules, Dabas un Mīlestības dzejniece.

M. Laukmane ir aktīva un entuziasma pilna sabiedriskā darbiniece. Viņa ir izveidojusi Talsu novada literātu apvienību par Talsu rajona sabiedrisko organizāciju, vada to. Dzejniece ir Talsu tautas nama jauniešu teātra "Jandāls" režisore. Vada arī bērnu "Fantāzijas studiju". 2002. gadā uzņemta Rakstnieku Savienībā. 2003. gadā ieguvusi Ojāra Vācieša balvu par literāro darbību. Maija Laukmane ir Gada talsiniece 2007. 2007. gadā portāla "Delfi" organizētajā aptaujā ieguvusi vislasītākās dzejnieces nosaukumu.

M. Laukmane jau trešo gadu organizē Rakstniecības skolu, kur nodarbības vada pazīstam dzejnieki, literatūrkritiķi. Kārto un izdod jauno dzejnieku kopkrājumus. Organizē Dzejas dienas Talsos - šogad tās veltītas novadniekam A. Lerhim - Puškaitim – "Astoņi kilometri dzejas" (dzeja tika lasīta uz viņa vārdā nosauktās ielas visā tās garumā).

Talsenieki dzejniecei savu mīlestību un atzinību izteikuši, atkārtoti aptaujās izvirzot viņu titulam "Talsu Mīlulis".

M. Laukmanes literārais devums:
Dzejoļu krājumi "Vārdos nepasakāmais", "Plaukstiņpolkā ar likteni", "Izbrauksim zaļumos", "Naktsputni", "Zīmējumi mākoņos", bērnu dzejoļu krājums "Āboli bolās". 1996. gadā viņas sakārtojumā iznāca Talsiem veltīta dzejoļu izlase "Ābeļziedu pilsēta".
 

Informāciju sagatavoja:
Gita Švarce
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja
Tālr.: 63422049
www.liepajasczb.lv