Eiropas Komisija vēlas saņemt atbildes uz vairākiem Eiropas Digitālās bibliotēkas "Europeana" nākotnes un attīstības jautājumiem.
 
Atbildes līdz 2009. gada 15. novembrim iesniedzamas:
European Commission,
Directorate General for Information Society and Media
Unit `access to information`, EUFO 2281
Rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg
 
Sniegtās atbildes Eiropas komisija plāno publicēt mājaslapā. Ja to nevēlaties, tas jānorāda.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Anna Mauliņa
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta direktore
Tālr.: 67312793, mob. 29422249
www.lnb.lv