Šodien Briselē apspriež "Google Book US Settlement Agreement" ietekmi uz Eiropas grāmatizdošanu, autortiesībām, informācijas patērētājiem un sabiedrību kopumā.
Šobrīd pasaulē ir digitalizēts vairāk nekā 7 miljoni grāmatu, galvenokārt ASV bibliotēku resursi. Taču apmēram pusi no ASV digitalizētajām grāmatām uzrakstījuši vai izdevuši Eiropas autori. Eiropas digitālajā bibliotēkā "Europeana" kopumā pieejamas 4,6 miljoni ciparotu grāmatu, karšu, fotogrāfiju, filmu klipu un laikrakstu.  
 
Eiropieši uztraucas, ka saskaņā ar "Google Book US Settlement Agreement", kuras pamatā ir ASV normatīvie akti, Google digitalizētā informācija pieejama tikai ASV pilsoņiem, ka pārāk lieli informācijas resursi koncentrēti vienas privātas entitātes – Google rokās. Atšķirīgs ir arī autortiesību aizsardzības laiks ASV un Eiropā, tāpat bāreņu darbu izmantojuma traktējums ASV un Eiropā.
 
"Google Book US Settlement Agreement" analizējusi arī EBLIDA ekspertu grupa, kas sagatavojusi īpašu paziņojumu, kurā uzsvērts, ka tas nav izdevīgs bibliotēkām un augstskolām. EBLIDA eksperti pieprasa izmaiņas autortiesību likumos, lai varētu pilnveidot digitālās bibliotēkas.
 
Pienācis laiks saskaņot ES autortiesību likumus ar ASV. Vajadzīgas izmaiņas ES direktīvās. Vajadzētu virzīt tālāk somu priekšlikumu: vienoties ES līmenī par autortiesību likumu nepiemērošanu digitālajās bibliotēkās (t.i. tiešsaistē) ievietotām avīzēm. Šis priekšlikums būtu jāiestrādā Eiropas Komisijas direktīvās, lai to varētu pārņemt dalībvalstis. Nevajadzētu atstāt tikai autortiesību administrētāju pārziņā bāreņu darbus. Par to diskutē gan ES, gan ASV un Kanādā. Būtiski atbalstīt jau agrāk izvirzīto ieteikumu EK – grozīt Direktīvu 2001/29/EK un ieviest izņēmumu bāreņu darbiem. Dānija un Ungārija ir izstrādājusi savus risinājumus bāreņu darbiem (Dānijā – plašas kolektīvās licences, Ungārijā — valsts iestādes izdotas licences).
 
 
Informāciju sagatavoja:
Anna Mauliņa
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta direktore
Tālr.: 67312793, mob. 29422249
www.lnb.lv