2012. gada 28. maijā plkst.18.00 Pārventas bibliotēka (Ventspilī, Tārgales ielā 4) aicina uz tikšanos ar Žanu Polu Kofmanu, grāmatas "Kurzeme ...francūža acīm"" autoru, un grāmatas tulkotāju latviešu valodā Astru Skrābani.


Žana Pola Kofmana grāmata "Kurzeme... francūža acīm" ir franču žurnālista un rakstnieka vērojumi, apceļojot Kurzemi 20.gs 90.gadu beigās. Grāmatā izmantoti gan dokumentāli avoti, gan romānam raksturīga intriga, kā arī aprakstīti sastaptie cilvēki (tostarp Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs). Meklējot kurzemniecisko identitāti, rakstnieks saskaras ar parādībām, kas mums, latviešiem un īpaši kurzemniekiem, liekas pašsaprotamas, taču, skatītas no malas, izskatās pavisam citādākas, pat paradoksālas.


Žans Pols Kofmans: "Kurzeme, Itālijas apgrieztais attēls. Tas, protams, ir tikai formulējums. Taču labs izejas punkts, lai aptvertu tik neatpazīstamo zemi, skopu mākslas daiļumos, tomēr tālu no tā, lai daiļuma nebūtu. Kurzemes lakonisms pret Itālijas pārpilnību. Tie neesam mēs, taču forma ir tā pati. Šīs pilis - līdzīgi mūsējām - vairs neviens nepārvalda. Vienīgi ciemati vēl elpo: ar veco luterāņu baznīcu un tās stūraino torni, ar vienīgo tirdzniecības vietu un obligāto vietējo muzeju. Mēs pilnīgi noteikti atrodamies Eiropā, kas rotē ap lauku, mežu, baznīcas torni. Un tradīciju".