Saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas datiem 2009./2010. gadā tiek reorganizētas vairāk nekā 90 skolas. Reorganizējamajām skolām jāņem vērā, ka to bibliotēkām Latvijas valsts piešķirtie datori jāatgriež valstij.
  1. Ja slēdzamo skolu bibliotēkas ir saņēmušas Latvijas valsts piešķirtos datorus, tām nekavējoties jāinformē valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas". Visi saņemtie datori jāatgriež valstij, proti, Valsts aģentūrai "Kultūras informācijas sistēmas". Vēstule adresējama: V/a "Kultūras informācijas sistēmas", Tērbatas ielā 53-2, Rīgā LV-1011. Tālr.: 67843084, www.kis.gov.lv.
      
      
  2. Ja reorganizējamo skolu bibliotēkas saņēmušas datorus kā dāvinājumu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības (LNB AB), jārīkojas šādi:
    1. ja saņemti lietoti datori, tie pēc savstarpējas vienošanās nododami kādai citai skolas bibliotēkai,
    2. ja saņemti jauni datori, tie atgriežami LNB AB.

Abos gadījumos lūdzam sazināties ar LNB AB (tālr.: 67843767, e-pasts gaisma@gaisma.lv).

 
Informāciju sagatavoja:
Anna Mauliņa
LNB Bibliotēku attīstības institūta direktore
Tālr.: 67312793, mob. 29422249
E-pasts: anna.maulina@lnb.lv
www.lnb.lv