Valmiera, 3. sept., LETA. Šodien Limbažu novada domē ar domes priekšsēdētāja vietnieku Ziedoni Rubezi tikās Limbažu novada bibliotēku vadītāji, lai pārrunātu turpmāko dabu novada ietvaros.
Kā norādīja Rubezis, pašlaik vissvarīgākais ir sagatavot bibliotēku nolikumus atbilstoši likumdošanai un reālajai situācijai, aģentūru LETA informēja Limbažu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Stuce.
 
Līdz ar nolikumu izstrādi svarīgi ir arī kopīgi pārrunāt atalgojuma sistēmas iestrādes novadā un vienoties, pēc kādiem principiem veidot darba algas apmēru - vai nepieciešams noteikt vienotu atalgojuma sistēmu, vai tomēr jāvērtē katra bibliotēkas darbinieka reālie darba pienākumi. Izskanēja arī aicinājums vadītājiem sākt domāt par nākamā gada budžeta apmēru.
 
Limbažu Galvenās bibliotēkas vadītāja Dzintra Justa sarunā minēja, ka šobrīd būtu jārunā par trim galvenajam virzieniem attiecībā uz nākotni - katras bibliotēkas iekšējo darbību un sadarbību ar vietējo pārvaldi gan saimnieciskā, gan administratīvā ziņā, bibliotēku sadarbību novada ietvaros un par bibliotēku vienotā tīkla pārvaldību, tostarp sadarbību starptautiskos projektos.
 
Justa norādīja, ka, viņasprāt, novada bibliotēku sadarbībai jābūt decentralizētai. "Bibliotēkās strādā savas jomas speciālisti, un bibliotēku likums nosaka katras bibliotēkas pastāvību. Sadarbību vairāk saredzu dažādu novadpētniecības, izglītības, kā arī starptautisko projektu ietvaros," uzsver Justa.
 
Savukārt Limbažu Galvenās bibliotēkas speciāliste Broņislava Sauka norādīja, ka sadarbībai jāturpinās metodiskā un profesionālā līmenī bijušā Limbažu rajona robežās, t.i., ietverot arī Salacgrīvas un Alojas novadus.
 
Limbažu bērnu bibliotēkas vadītāja Gunta Beķere diskusijas laikā informēja par situāciju, ka bibliotēka nav saņēmusi finansējumu jaunu grāmatu iegādei, tai pat laikā norādot, ka tieši bērnu bibliotēkā galvenais uzsvars jāliek uz grāmatu lasīšanas veicināšanas funkciju, ne tik daudz datorprasmju apgūšanu.
 
Tāpat sarunas gaitā iezīmējās problēmas, kas skar dažas novada bibliotēkas - finansējuma trūkums jaunu grāmatu un periodikas iegādei, speciālistu trūkums, tehniskā atbalsta trūkums, sevišķi gadījumos, kad operatīvi nepieciešams risināt tehniskas problēmas, telpu nepietiekamība kvalitatīvai iedzīvotāju apkalpošanai, pārmērīgi augstā interneta sakaru maksa un citi aspekti.
 
 
Kristīne Meistere LETA
Copyright © LETA