No šī gada 9. līdz 10. septembrim Liepājā notiks tradicionālās Dzejas dienas. Savukārt, pēc Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas ierosinājuma, septembris Liepājā ir pasludināts par literatūras mēnesi.
Dzejas dienu organizētāji ir Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka un Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļa. Ar Dzejas dienu atbalstītāju – Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes, Kultūrkapitāla fonda, Liepājas dzimtsarakstu nodaļas, Jūras spēku, Liepājas Universitātes, Liepājas muzeja, Promenade Hotel, Krāsu apļa, Simfoniskā orķestra atsaucību dzejas un literatūras laiks Liepājā solās būt saturiski daudzveidīgs un spilgts.
 

Dzejas dienu sarīkojumi Latvijā un Liepājā notiek jau no 1965. gada. Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka un filiālbibliotēkas tās organizē no 1991. gada. Dzejas dienu laiks dzejniekiem un literātiem ir kā atskaites punkts par savu padarīto.

Šogad Dzejas dienu īpašie viesi ir dzejnieces Māra Zālīte un Maija Laukmane. Kopīgi atcerēsimies tulkotāju Vinifredu Krauči. 2009. gada Dzejas dienu piedāvājums ir visaptverošs un interesants – dzejas lasījumi un literāri muzikāli sarīkojumi bērniem un jauniešiem, autorlasījumi dzejas interesentiem un nopietniem dzejas pazinējiem, grāmatu atvēršanas svētki, sarunas par un ap dzeju utt. Liepājniekus un Liepājas viesus uzrunās Liepājs literāti (Sandra Vensko, Gunta Šnipke, Ineta Stadgale, Gunita Boka u.c.) un dzejas dienu viesi – Klaipēdas dzejnieki.
 

Informāciju sagatavoja:
Gita Švarce
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja
Tālr.: 63422049