Piektdien, 28.augustā, plkst. 17.00 Pārventas bibliotēkā Tārgales ielā 4 notiks literāri muzikāls pasākums veltīts dzejnieces, novadnieces Janas Mores 70 gadu jubilejai.
Pasākumā Janas Mores dzejā aicinās ieklausīties Ērika Birzkopa, Dace Milzere un Irma Markopa, muzicēs Andris Kristons un Edmunds Talalass. Dzejnieces jubilejai veltīto literāri muzikālo uzvedumu veidojis Liepājas literātu un radošo mūziķu klubs "Helikons”. Par savu mērķi "Helikona" dalībnieki izvirzījuši mērķi apzināt radošos talantus literatūrā un mūzikā, veicināt jauno autoru daiļradi un viņu grāmatu izdošanu, rīkot literārus un mūzikas sarīkojumus.

Jana More ir piecu dzejoļu krājumu autore. Jau kopš pirmā dzejoļu krājuma „Jūras rudzi” (1967) iznākšanas Jana More raksta galvenokārt par jūru un cilvēkiem, kas dzīvo pie tās. Janas Mores dzejas tematika ir cieši saistīta ar dzimto Ventspili. Dominējošās stila iezīmes – piejūras pilsētas kolorīta reālistisks zīmējums, drastiskums un romantiska pacilātība.

Uz pasākumu aicināti visi interesenti. Ieeja - bez maksas.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Igeta Gredzena
Ventspils bibliotēka
Pārventas bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 63680072
www.biblioteka.ventspils.lv