LPP/ERASMUS pasniedzēju apmaiņas programmas ietvaros Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā ar lekcijām viesojas Dr. Zdislavs Gebolis (Dr.Zdzisław Gębołyś) no Silēzijas Universitātes Katovicē (Polija) (http://english.us.edu.pl/).

Atbilstoši viņa pētniecības interesēm un docētajiem kursiem, Dr. Zdislavs Gebolis piedāvā trīs lekciju tematus: bibliotēkzinātne Polijā, bibliotekārā ētika, nacionālo minoritāšu bibliotēkas Polijā.


8.maijā (106.auditorija)


12.30 – 14.00 – Bibliotēkzinātne Polijā šodien
Šajā lekcijā tiks sniegts ieskats  par lasīšanas tradīcijām Polijā, Polijas galvenajiem bibliotēku tipiem, bibliotekāro izglītību un profesijas prestižu, bibliotēku arhitektūru, automatizāciju un digitalizāciju. 

 
14.20 – 15.50 – Bibliotekārā ētika
Lekcijā tiks raksturoti dažādi ar informācijas izmantošanas un bibliotēku darbu saistīti ētikas aspekti – brīva piekļuve informācijas resursiem un  autortiesības, informācijas pakalpojumu ticamība un konfidencialitāte, cenzūra u.c. profesionālās ētikas jautājumi.


9.maijā (106.auditorija)


10.30 – 12.00 – Nacionālo minoritāšu bibliotēkas Polijā
Lekcijā tiks raksturotas vācu minoritātes bibliotēkas Polijā gan pirms, gan pēc Otrā Pasaules kara kontekstā ar izglītību, grāmatizdošanu un vācu minoritātes kultūras dzīvi Polijā.

 

Lekcijas notiks krievu valodā, prezentāciju teksts – latviešu valodā.


Lūdzu, informējiet par dalību vieslekcijās līdz 7. maijam, nosūtot savu vārdu un uzvārdu uz e-pastu: baiba.holma@lu.lv.

Tagi: Bibliotēkzinātne, Lekcijas, Bibliotekārā ētika, Polijas bibliotēkas