Rīgas Centrālajā bibliotēkā (RCB), līdztekus bagātam grāmatu, preses izdevumu, audiovizuālo un elektronisko materiālu krājumam, kā arī iespējai bez maksas izmantot internetu un ofisa programmas, bez maksas var lietot arī dažādas datu bāzes.
RCB bibliotēkas lietotāji par brīvu var izmantot autorizētās tiešsaistes datubāzes, ko RCB sadarbībā ar v/a "Kultūras informācijas sistēmas" abonē saviem lasītājiem.
 
Datu bāze letonika (www.letonika.lv/) sniedz enciklopēdiska rakstura uzziņas par Latviju un tulkošanas pakalpojumus, un piedāvā latviešu literatūras klasiķu (Rainis, J. Alunāns, Apsīšu Jēkabs, Auseklis, F. Bārda, J. Ezeriņš, brāļi Kaudzītes, G. Merķelis, A. Pumpurs, J. Poruks, E. Veidenbaums, A. Skujiņa, J. Ziemeļnieks u.c.) pilna teksta darbus.
 
Normatīvo aktu informācijas sistēmā NAIS (http://pro.nais.dati.lv/). atrodams Latvijas normatīvo aktu kopums, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošie starptautiskie akti.
 
Latvijā publicēto laikrakstu pilno tekstu bāze un ziņu aģentūras BNS krājums internetā pieejams "Lursoft" laikrakstu bibliotēkā (http://www.news.lv/). Arhīvā atrodami materiāli no 1994. gada, un ik dienas datu bāze tiek papildināta ar jaunām publikācijām un ir pieejama Rīgas Centrālajā bibliotēkā (Brīvības ielā 49/53) un vairākās RCB filiālbibliotēkās.
 
Tāpat RCB ir pieejama EBSCO Publishing (http://search.epnet.com) datu bāze, kas piedāvā 10 pilna teksta un bibliogrāfiskas datu bāzes un vairāk nekā 4000 pilnu tekstu žurnālus, laikrakstus, uzziņu izdevumus u.c. informācijas avotus.
 
Bibliotēkas apmeklētāji var izmantot biznesa informācijas pakalpojumu nozare.lv (http://www.nozare.lv/), kas apkopo un sistematizē aktuālāko informāciju par notiekošo 30 svarīgākajās Latvijas biznesa nozarēs.
 
Bez iepriekš minētajām datu bāzēm RCB saviem lietotājiem piedāvā arī pašas bibliotēkas veidotās oriģinālās datubāzes - RCB elektronisko kopkatalogu, datu bāzi par novadpētniecību, Rīgu latviešu daiļliteratūrā, Ziemeļblāzmas arhitektūras kompleksu (1886-1940) un datu bāzi par ēku Brīvības gatvē 206, kurā atrodas RCB filiālbibliotēka "Vidzeme".
 
Plašāka informācija par Rīgas Centrālajā bibliotēkā atrodamajām datu bāzēm atrodama RCB interneta vietnē www.rcb.lv.
 
Papildinformācija: RCB Publicitātes nodaļas vadītāja Daina Ģeibaka, tālr. 67607562; e-pasts: Daina.Geibaka@rcb.lv
 
 
Informāciju sagatavoja:
Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa