Trešdien, 2012. gada 25. aprīlī plkst. 17.00 Bibliotēku nedēļas ietvaros Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa organizē rakstu krājuma „Informācija un sabiedrība: Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti” otrā numura atvēršanu.

Pasākums notiks Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1A, Rīgā, Jesaja Berlina auditorijā (1. stāvā).

 

Turpinājumizdevuma „Informācija un sabiedrība: Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti” otrajam numuram ir divas daļas. Pirmajā daļā „Nacionālā identitāte digitālā vidē” ir iekļauti raksti, kuros analizēti valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” projektā „Nacionālā identitāte un komunikācija” apakšprojektā „Nacionālā identitāte digitālā vidē” veikto pētījumu rezultāti. Otrajā daļā „Bibliotēku darba aspekti” ir raksti, kuru autori ir Latvijas Universitātes bibliotēkas darbinieki. Rakstos analizēti pētījumu rezultāti vairākās ar bibliotēkas darbu saistītās jomās: 1) bibliotēkas pakalpojumi, to transformācija ‘Tīmekļa 2.0’ tehnoloģiju ietekmē; 2) bibliotēkas tēls, tā uztvere sabiedrībā, bibliotēkas identitātes izpratne un publicitātes darbs; 3) bibliotēkas krājums, tā veidošanas politika un atbalsts akadēmiskajam procesam Latvijas Universitātē; 4) bibliotēkas personāla attīstības politika, personāla novērtēšanas metodes un to piemērošana bibliotēkas darbā.

 

Ar rakstu krājumu ir iespēja iepazīties šeit: http://szf.lu.lv/files/petnieciba/Bibl_zin_nod/SZF_IBSN_ZR_2011_nr2.pdf
Aicināti visi interesenti!

Ziņu sagatavoja:
docente, Dr.philol. Līga Krūmiņa
LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa
E-pasts: Liga.Krumina@lu.lv