Šodien, 29. novembrī valsts sekretāru sanāksmē pieteikts MK noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana" individuālo projektu atklāta konkursa nolikums".
Plānots, ka konkurss tiks izsludināts 2008. gada 1. ceturksnī. Pieejamais finansējums paredzēts 1 344 939 eiro apmērā.
 
Projektu konkursa mērķis ir pilnveidot Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti un pieejamību, veicinot kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskās darbības formu attīstību un dažādošanu.
 
Līdzekļi konkursā "Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana" būs pieejami šādiem pasākumiem:
  • amatu apmācība restaurācijā;
  • Latvijas pilsētu vēsturisko centru restaurācija;
  • iespējamā jūgendstila centra izveide;
  • padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana;
  • koka arhitektūras restaurācija.
Projekta iesniedzējs var iesniegt projektu viens pats vai kopā ar sadarbības partneri vai partneriem. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris var būt tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasināta publiska persona, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona. Sadarbības partneris var būt arī citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta juridiska persona, valsts vai pašvaldību iestāde, kā arī starptautiska organizācija, kas darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī.
 
Nolikuma projekta saskaņošana paredzēta līdz 7. decembrim.
 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Zvirbule
LR Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7078154; 26112259