2012. gada 26. aprīlī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (Rīgā, Lomonosova ielā 1A) LU Bibliotēkas nedēļas ietvaros notiks diskusija "Latviskā e-satura attīstīšanas un pieejamības potenciāls izdevēju, bibliotēku un e-satura lietotāju skatījumā".

 

Papildinformācija