Rīga, 11. aug., LETA. No šā gada 1. oktobra Latvijas Medicīnas bibliotēka tiks nodota Rīgas Stradiņa universitātei (RSU), kā rezultātā iestāde turpinās pastāvēt kā pastarpinātās pārvaldes iestāde, liecina šodien valdībā izskatītais rīkojums par šīs bibliotēkas reorganizāciju.
Veselības ministrei līdz 20. augustam jāizveido iestādes reorganizācijas komisija. Reorganizācijas komisijai būs jāveic bibliotēkas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizācija, jāsagatavo slēguma bilance, jānosaka mantas vērtība un saistību apjoms, kā arī jānodrošina finanšu līdzekļu, mantas, saistību un lietvedības nodošana RSU.
 
Veselības ministrija (VM) skaidro, ka reorganizācija turpmāk ļaus maksimāli efektīvi izmantot medicīnas resursu krājuma glabāšanai nepieciešamos finansiālos, tehniskos un cilvēkresursus, kā arī nodrošināt medicīnas informācijas lietotāju informatīvā nodrošinājuma operatīvu pieejamību un precizitāti.
 
Līdz ar bibliotēkas reorganizāciju RSU turpinās komplektēt, kataloģizēt, sistematizēt un bibliografēt bibliotēkas krājumu, kā arī, ja nepieciešams, norakstīt bibliotēkas krājumā esošos dokumentus, nodrošināt veselības aprūpē nodarbinātajām personām kvalitatīvu informāciju veselības aprūpes, farmācijas un vispārējo uzziņu jomā.
 
Tāpat RSU pienākumos ietilps veicināt veselības aprūpes darbinieku profesionalitāti, nodrošinot viņus ar informācijas resursiem, kā arī apmācīt attiecīgo resursu izmantošanā, veidot veselības aprūpes un medicīnas zinātņu nozares bibliogrāfiskos resursus, kas ir nacionālās bibliogrāfijas sastāvdaļa, konsultēt veselības aprūpes iestāžu bibliotēkas, kā arī koordinēt veselības aprūpes iestāžu bibliotēku darbību un sniegt tām metodisko palīdzību.
 
Tāpat RSU komplektēs bibliotēkas krājumu, sadarbosies ar veselības aprūpes iestāžu bibliotēkām un citām Latvijas bibliotēkām bibliotēku krājumu komplektēšanā, kā arī izstrādās priekšlikumus vienotai bibliotēku krājumu komplektēšanas politikai veselības, vides veselības, medicīnas zinātņu un sociālās aprūpes jomā, nodrošinās bibliotēkas krājuma uzskaiti un saglabāšanu, nodrošinās bibliotēkas krājuma un elektronisko informācijas resursu pieejamību atbilstoši normatīvajiem aktiem, izmantojot Latvijas un starptautisko starpbibliotēku abonementu un dokumentu piegādes centru pakalpojumus, nodrošinās pieeju materiāliem, kuru nav bibliotēkas krājumā, kā arī nodrošinās bibliotēkas krājuma apstrādi, atklājot tā saturu un veidojot bibliotēkas elektronisko katalogu.
 
Tāpat RSU arī sagatavos bibliogrāfiskos rādītājus, sarakstus un aprakstus, izmantojot datu elektroniskās apstrādes tehnoloģijas, un veiks citus līdzšinējos Latvijas Medicīnas bibliotēkas uzdevumus.
 
 
Ilze Mežniece LETA
Copyright © LETA