2012. gada 25. aprīlī Izglītības un attīstības centrs "Ego" organizē kursus "Improvizācijas spēļu metodikas izmantošana bibliotekāra darbā", kuri saskaņoti ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Kursu mērķis: sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par improvizācijas spēļu izmantošanu bibliotekāra darbā; inovatīvu metožu pielietošana literāro pēcpusdienu un pasākumu organizēšanā.


Mērķauditorija: bibliotekāri


Norises laiks un vieta: 2012. gada 25. aprīlī pl.10.00- 18.00 Āraišu ielā 34, Rīgā


Programma: literārā materiāla teatrāla izspēle neverbālā un verbālā improvizācijā literāro tēlu padziļināta darbības izpratne spontāna stāstu un dzejas sacerēšana prasme improvizēt par ierosināto tēmu kā veidot pasākumu par literatūru iztēles rosināšana, improvizējot darbības dažādās vidēs lomu spēles emocionālo pārmaiņu spēles - personības pašizpausmes rosinātājs


Kursu vadītāja: Ligita Smildziņa. ISMA Uzņēmējdarbības vadības specializācijas programmas Kultūras menedžments direktore, docente. RDIJSD interešu izglītības metodiskā centra metodiķe.


Maksa: Ls 20 /cenā iekļauti mācību materiāli, kafijas pauze/.

 

Pieteikties pa tālruni 29354101 vai sūtot pieteikumu brīvā formā uz e-pastu ego@egocentrs.lv (norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu un rekvizītus, ja kursus apmaksā iestāde).

 

Dalībniekiem uz kursiem jāierodas brīvā apģērbā un vieglos apavos, lai varētu brīvi kustēties.

Ziņu sagatavoja:
IAC "EGO" administrācija
Tālr.: 29354101

Tagi: Kursi, Spēles, Spēļu metodika