Līdz 18. aprīlim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji var pieteikties radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros.

Finansiālais atbalsts paredzēts braucienam uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām, tas sedz ceļa un uzturēšanās izmaksas. Jaunums: braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz sešām personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.


Plašāka informācija:

http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/mobility-support


Kritēriji:

http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/assessment-criteria


Pieteikšanās elektroniski līdz 18. aprīlim Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: http://applications.kknord.org/user/login.php


Papildu informācija:

Ginta Tropa

Kultūraspadomniece

Culture Adviser


Tel. +371 67820055

Fax +371 67213233

Mob. +371 26362558

ginta@norden.lv


Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā

Nordic Council of Ministers' Office in Latvia

Marijas 13/3, Riga, LV 1666, LATVIA

http://www.norden.lv

Ziņu sagatavoja:
Ginta Tropa
Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā

Tagi: Granti, Radošie braucieni, Finansiāls atbalsts