No š.g. 17. jūlija Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB) saviem apmeklētājiem piedāvās jaunu pakalpojumu – pašapkalpošanos bibliotēkā pieejamo izdevumu saņemšanai un nodošanai.
Pakalpojums ieviests, pateicoties RCB speciālistu pieredzei, kas gūta starptautiskajos sadarbības projektos. Šī mūsdienīgā apkalpošanas forma kļuvusi iespējama, RCB līdzdarbojoties ar Suomen 3M Oy pārstāvniecību Latvijā, kas nodeva Rīgas Centrālajai bibliotēkai aprobācijai pašapkalpošanās iekārtu, valsts aģentūrai "Kultūras informācijas sistēmas", sadarbībā ar kuru tika izstrādāta iekārtas darbības savietojamība ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE, kā arī SIA "TietoEnator Alise" speciālistiem.
 
Pašapkalpošanās iekārta ir uzstādīta RCB filiālbibliotēkā "Vidzeme" (Brīvības gatvē 206). Tā ir mūsdienīgākā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka, kura 2008. gada maijā tika atklāta pēc rekonstrukcijas.
 
Latvijas publiskajās bibliotēkās šī ir pirmā šāda veida iekārta, neskatoties uz to, ka ārzemēs līdzīgas iekārtas izmanto jau sen. Iekārta sastāv no datora ar nepieciešamo programmatūru, pieskārienjutīga monitora, svītrkodu skenera un čeku printera, tā paredzēta, pirmkārt, lasītāju rindu samazināšanai bibliotēkā un bibliotekāru darba atslogošanai. Bibliotekāri iegūs vairāk laika uzziņu un pieprasījumu kvalitatīvākai izpildei, saskarsmei ar lasītājiem, pasākumu rīkošanai.
 
Ar šīs iekārtas palīdzību bibliotēkas apmeklētāji varēs paši noformēt bibliotēkā paņemto izdevumu izsniegšanu (saņemt no bibliotēkas) un nodošanu (nodot bibliotēkā grāmatas), kā arī pagarināt paņemto izdevumu nodošanas termiņu. Šo darbību veikšanai lasītājam ir nepieciešama bibliotēkas lasītāja karte ar svītrkodu.
 
Pašapkalpošanās iekārta veic visas darbības, ko parasti veic bibliotēkas darbinieks – identificē bibliotēkas lasītāju pēc lasītāja kartes, nolasa informāciju no konkrētā izdevuma, reģistrē konkrētam lasītājam izsniegtos izdevumus vai bibliotēkā paņemto izdevumu nodošanu, kā arī drukā čeku, kurā redzama visa informācija – bibliotēkā paņemto izdevumu saraksts un datums, līdz kuram izdevums ir izsniegts. Tomēr, joprojām lasītājs var izvēlēties - darboties ar pašapkalpošanās sistēmu vai vērsties pie bibliotekāra. Domājam, ka jauno sistēmu īpaši iecienīs jaunieši.
 
Ņemot vērā, ka bibliotēku attīstības rezultātā pieaug bibliotēku apmeklētāju skaits, pašapkalpošanās izdevumu saņemšanā un nodošanā paver iespējas paaugstināt bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu kvalitāti – lasītāji tiks ātrāk apkalpoti, bet bibliotekāri varēs vairāk laika veltīt daudzpusīgo lasītāju pieprasījumu izpildei. 17. jūlijā tiks sperts vēl viens nozīmīgs solis Rīgas Centrālās bibliotēkas un visu Latvijas publisko bibliotēku attīstībā.
 
Laipni lūgti 17. jūlijā plkst. 13.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā "Vidzeme", kur notiks jaunās pašapkalpošanās iekārtas prezentācija!
 

Informāciju sagatavoja:
Andra Vīta
Rīgas Centrālās bibliotēkas direktora vietniece automatizācijas darbā
Tālr.: 67037129
www.rcb.lv