No 2012. gada 16. aprīļa līdz 16. maijam Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē (Jēkabpilī, Vecpilsētas laukumā 3c) būs apskatāma Rīgas Stradiņa universitātes Muzeja izstāde "Stradiņu kods".

 

Izstāde vēsta par Jēkabpils novadnieku Stradiņu dzimtu, kas cēlusies no Viesītes Sēlijas pusē. Daudzi tās pēcteči ir sasnieguši profesionālus panākumus, izpelnījušies ievērību un atzinību gan Latvijā, gan tālu pasaulē. Tas ir stāsts par dzimtas vērtībām un dzīvesziņu, kas mantoti vairākās paaudzēs.

 

Kā norāda akadēmiķis Jānis Stradiņš "dzimtai kopīgs darbīgums, demokrātiskums, paškritika, augstu mērķu stādīšana, pietiekama inteliģence un intelekts, nacionālās identitātes apzināšanās, kā arī neatkarīgs skats uz lietām".

 

Izstādē varēs redzēt dzimtas ģenealoģiju (radurakstus un ciltskoku), fotomateriālus no pagājušā gadsimta sākuma līdz mūsdienām un citus materiālus, kurus kā daļu no apjomā krietni vien lielākās izstādes, kas bija apskatāma divus mēnešus Rīgā, mums uzticējis universitātes muzejs.