Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nodaļas valde, Madonas rajona bibliotēka sadarbībā ar Vidzemes bibliotēkām, Latvijas Bibliotekāru biedrības valdi un citiem sadarbības partneriem 2009. gada 15. jūlijā organizē Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 12. saietu - konferenci "Bibliotēkas – virzība uz sadarbību, saprašanos, radošumu". Konference notiks viesu namā "Kučuru dzirnavas" (Madonas novads, Aronas pagasts, www.kucuri.lv).
Saietā - konferencē piedalīsies Vidzemes bibliotekāri, pārstāvji no Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes un Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
 

Konferences programma veidota, uzklausot Vidzemes bibliotekāru ieteikumus un atsaucoties uz aktuālajām norisēm valsts dzīvē. Sieviešu tiesību institūta valdes priekšsēdētāja, Sabiedrības integrācijas fonda Padomes locekle Laila Balga informēs par bibliotekāru lomu pilsoniskās sabiedrības attīstībā, radošumu projektu izstrādē un jaunumiem finanšu piesaistē. Semināru un konsultāciju centra LETIJA lektore Olga Kārkliņa runās par aktuālo profesionālās izdegšanas tēmu, tās novēršanas iespējām. "Darba vieta – "teritorija bez emocijām"?" – tāda ir Komunikāciju Akadēmijas treneres - konsultantes Lailas Jembergas lekcijas tēma.

Jau par tradīciju ir kļuvusi tikšanās ar vietējās varas pārstāvjiem. Par Madonas rajona/novada un Aronas pagasta vēsturi, šodienu un nākotni, kultūru un cilvēkiem stāstīs Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters un Aronas pagasta pārvaldes izpilddirektore Silvija Čurkste.

Par aktualitātēm bibliotēku dzīvē varēs uzzināt noklausoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora Andra Vilka un LBB priekšsēdētājas Silvijas Tretjakovas uzrunas. Madonas rajona bibliotēku darbu palīdzēs iepazīt Madonas rajona bibliotēkas direktore Imelda Saulīte un metodiķe Daiga Puķīte, Aronas pagasta Viesienas bibliotēkas vadītāja Ina Cimere.

Saieta-konferences dalībniekiem tiks piedāvāta plaša Madonas novada kultūras programma: dzirnavu muzeja apskate, lomu spēle "Notikumi "Kučuru" dzirnavās", par labu noskaņojumu rūpēsies līnijdejotājas no Kusas un Lubānas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis "Naktsputni".

Saietu–konferenci atbalsta Madonas rajona padome, Vidzemes plānošanas reģions / Valsts kultūrkapitāla fonds, Sieviešu tiesību institūts, Semināru un konsultāciju centrs LETIJA, Komunikāciju Akadēmijaa un citi. Liels ir Vidzemes bibliotekāru pašfinansējums.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Gunta Romanovska
Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas priekšsēdētāja
Tālr.: 64122879, 64123644 (arī fakss), mob. 29289216