2009. gada 8. jūlijā notika SIA "Inbokss" un valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" (v/a KIS) preses konference "Zinošs interneta lietotājs Latvijā bez vecuma ierobežojuma".
Preses konferencē klātesošos iepazīstināja ar Inbox.lv un v/a KIS 2009. gada pavasarī kopīgi realizētā apmācību semināra "E-dienesta Inbox.lv iespējas" rezultātiem, kā arī turpmākajiem sadarbības plāniem, kuru mērķis ir pilnveidot Latvijas interneta lietotāju zināšanas par interneta resursiem un to piedāvātajām daudzveidīgajām iespējām.

Bila un Melindas Geitsu līdzfinansētā  projekta "Trešais tēva dēls" ietvaros šogad norit  bibliotekāru apmācības semināru ciklā "E-pakalpojumi iedzīvotājiem". Pēc Inbox.lv iniciatīvas šajā ciklā tika iekļautas apmācības "E-dienesta Inbox.lv iespējas". Laika posmā no 2009. gada janvāra līdz maijam semināri notika 12 Latvijas pilsētās (Bauskā, Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Kuldīgā, Liepājā, Ogrē, Preiļos, Rīgā, Talsos, Valmierā un Ventspilī) un tajos kopā piedalījušies 600 bibliotekāri, pārstāvot rajonu un pagastu bibliotēkas no 20 rajoniem: Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Ludzas, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Rīgas, Saldus, Talsu, Valkas, Valmieras un Ventspils.

Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" direktors Armands Magone preses konferencē uzsvēra: "Īstenojot publisko bibliotēku attīstības projektu "Trešais tēva dēls", mēs dodam iespēju Latvijas bibliotēku apmeklētājiem kļūt par zinošiem interneta lietotājiem. Tas ir ļoti svarīgi šodien, kad strauji pieaug interneta pieprasījums bibliotēkās, jo īpaši – ārpus Rīgas, kur tas ir gandrīz dubultojies, salīdzinot ar 2008. gada pavasari (TNS Latvia dati). Pašvaldību publiskajās bibliotēkās iedzīvotāji bez maksas var izmantot brīvpieejas datorus un internetu, un, kas vēl svarīgāk, saņemt konsultācijas un profesionālu palīdzību dažādu interneta resursu izmantošanā. Sadarbībā ar Inbox.lv bibliotēku apmācību klāstā nozīmīgu vietu ieņem arī portāla Inbox.lv piedāvājums."
 
Kā informēja nacionālā e-dienesta Inbox.lv mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Šestakovska, Inbox.lv apmācībās tika stāstīts par e-pasta funkcijām, kā arī sniegts ieskats par pārējiem 15 Inbox.lv produktiem. Kaut arī Inbox.lv ir Latvijā populārākais elektroniskā pasta resurss, ir funkcijas, kā arī produkti, par kuru nepieciešamību un pamata funkcionalitāti ir informēti tikai daļa aktīvo lietotāju. Tāpēc iespēja sniegt papildus zināšanas Inbox.lv lietotājiem ir svarīgs nacionālā e-dienesta veidotāju uzdevums. Sniedzot padziļinātas zināšanas bibliotekāriem, tiek nodrošināta iespēja ikvienam bibliotēku apmeklētājam saņemt konsultāciju Inbox.lv e-pasta un pārējo 15 produktu lietošanā.

Bibliotekārus preses konferencē pārstāvēja Margarita Marcinkeviča, Ventspils Galvenās bibliotēkas direktore. Viņa pastāstīja: "Ventspils novada bibliotekāri atzinīgi vērtē Inbox.lv sniegtās apmācības, jo ir ieguvuši papildus zināšanas gan par e-pasta funkcijām, gan par citām portāla iespējām, kā arī ieguvuši prasmes, kas nepieciešamas klientu apmācībai. Nepilnos divos mēnešos jau notikušas lietotāju apmācības 13  Ventspils novada bibliotēkās, kurās piedalījušies 145 iedzīvotāji."

Saskaņā ar Inbox.lv informāciju, apmācību periodā Latvijas bibliotēkās kopā piereģistrējās 51 782 jaunu lietotāju. No 2009. gada janvāra līdz martam fiksēts inbox.lv unikālo lietotāju pieaugums par 20% vidēji valstī.

"Bibliotekāru apmācību projekts ļāva mums saprast, ka bez jau esošā telefona atbalsta dienesta un citiem izglītojošiem materiāliem gan valsts valodā, gan krievvalodīgo auditorijai, tālāka attīstība nav iespējama. Līdz ar to paralēli jaunu un vajadzīgu interneta produktu ieviešanai, tagad vairāk laika atvēlēsim Inbox.lv atbalsta dienestam, tādā veidā rūpējoties par mūsu lietotājiem un tuvinot Latviju e-valsts statusam", par nākotnes plāniem komentēja SIA "Inbokss" valdes loceklis Andris Griķis.

Pašvaldību publiskajās bibliotēkās apmeklētāji bez jau minētajām konsultācijām par elektroniskās pastkastītes izveidošanu un lietošanu var saņemt individuālu palīdzību vai grupu apmācības arī par Skype lietotāja profila izveidi un lietošanu, i-bankas lietošanu un dažādu maksājumu kārtošanu ar interneta starpniecību, e-latvenergo izmantošanu un elektronisko parakstu. Apmeklētājiem tiek piedāvātas konsultācijas informācijas meklēšanā bibliotēku veidotajās un abonētajās datu bāzēs un citos interneta resursos. Rajonu galvenajās bibliotēkās var apgūt prasmes speciālās datortehnikas un programmatūras lietošanā cilvēkiem ar redzes problēmām. Tāpat bibliotēkās tiek piedāvāts apgūt pirmos soļus darbā ar datoru jeb IT pamatprasmes.
 
Ņemot vērā gan v/a KIS realizētā projekta "Trešais tēva dēls", gan Inbox.lv ieinteresētību pilnveidot Latvijas interneta lietotāju zināšanas, ir nolemts bibliotekāru apmācības atsākt rudenī.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante
V/a "Kultūras informācijas sistēmas" publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" komunikācijas vadītāja
Tālr.: 67844885