No 2009. gada 7. jūlija Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes maģistra un doktora studiju programmu direktori aicina uz konsultācijām. Konsultāciju laikā varēs jautāt par iestājpārbaudījumu gaitu, studiju programmām, to realizāciju un daudzus citus neskaidrus un precizējošus jautājumus.
Konsultācijas notiek:
 1. Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmai 9. jūlijā plkst. 17:00-19:00, 400. telpā pie programmas direktora Viestura Zandera, kā arī - rakstot uz e-pastu: Viesturs.Zanders@lu.lv.
   
 2. Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmai 15. jūlijā plkst. 18:00 216. telpā pie Vitas Zelčes, kā arī - pa tālruni: 29417510 vai e-pastu: Vita.Zelce@lu.lv.
   
 3. Politikas zinātnes maģistra studiju programmai 14. jūlijā plkst. 16:00-17:00 310. telpā pie Jāņa Ikstena, kā arī - rakstot uz e-pastu: Janis.Ikstens@lu.lv.
   
 4. Socioloģijas maģistra studiju programmai 7. jūlijā plkst. 16:00-18:00 329. telpā pie Baibas Belas, kā arī - rakstot uz e-pastu Baiba.bela-Krumina@lu.lv.
   
 5. Sociālā darba profesionālajai programmai 10.jūlijā plkst. 16:00-18:00 303.telpā pie Vitas Rogas, kā arī - pa tālruni 29516222 vai e-pastu: veritass@inbox.lv.
 
Svarīgākā informācija, lai iestātos maģistrantūras programmās: "http://szf.lu.lv/files/nac_studet/info%20lapa%20magistriem.doc".
 
 
Doktora studiju programmām:
 1. Komunikācijas zinātnes doktora studiju programmai 22. jūlijā plkst. 18:00 Lomonosova ielā 1A pie Vitas Zelčes, kā arī - pa tālruni: 29417510 vai e-pastu: Vita.Zelce@lu.lv.
   
 2. Politikas zinātnes doktora studiju programmai 23. jūlijā plkst. 12:00 Lomonosova ielā 1A 317. telpā, kā arī pa tālruni 29448196 vai Juris.Rozenvalds@lu.lv.
   
 3. Socioloģijas doktora studiju programmai 21. jūlijā plkst. 15:00 Lomonosova ielā 1A 332. telpā, kā arī pa tālruni 29417173.
Informāciju par doktorantūras studijām var iegūt arī Raiņa bulvārī 19, 243. telpā, tālrunis: 67034311, 67034310.
 
Vairāk informācijas: "http://szf.lu.lv/nac-studet/".
 
 
Informāciju sagatavoja:
Aija Rozenšteine
LU SZF Ārējo sakaru koordinatore